Helsinki http://kimmohoikkala.puheenvuoro.uusisuomi.fi/taxonomy/term/132426/all Fri, 23 Mar 2018 19:34:17 +0200 fi Kasko on ajamassa peruskoulua alas typerillä päätöksillään http://juvehvilainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252771-kasko-on-ajamassa-peruskoulua-alas-typerilla-paatoksillaan <p>Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan uusin neronleimaus on saapunut helsinkiläisten opettajien tietoon. Kaskon digistrategian mukaan dokumenttikameroista aiotaan luopua, kun ne hajoavat. Uusia ei kouluihin hankita. Päätös on niin järjetön, että opettajat eivät enää valitse itkemisen ja nauramisen välillä. He ovat raivoissaan.</p><p>Dokumenttikamera on viime vuosikymmenien paras keksintö koulumaailmassa. Se helpottaa opettajan työtä ja mikä tärkeintä, se on mahtava opetusväline, joka auttaa oppilaita hahmottamaan asioita paremmin. Se on selkeä ja toimii käytännössä aina.</p><p>Dokumenttikameralla voi toki harjoittaa opettajana sitä nykyajan suurinta syntiä eli opettamista. Valitettavasti oppilas ei muutu intohimoiseksi, aktiiviseksi ja kaiken osaavaksi oppijaksi sillä, että niin kirjoitetaan opetussuunnitelmaan. Peruskouluikäinen lapsi tarvitsee jatkossakin aikuisen opastusta ja opettamista. Muuten voimme heittää hyvästit sivistysvaltiolle, jonka ihmisillä ovat luku-, lasku- ja kirjoitustaito erinomaisesti hallinnassa. Perustaitojen heikkeneminen on koko opettajiston huolenaihe. Sen parantamiseksi meille annetaan avuksi digiloikkaa ja ilmiöoppimista. Toiminta on yhtä loogista kuin tulipalon sammuttaminen sytytysnesteellä.</p><p>Nyt olisi Kaskon kirjoituspöytäpedagogeilla viimeinen mahdollisuus osoittaa, että opettajia oikeasti kuunnellaan. Palautetta on asiasta annettu riittämiin. Jos päätös dokumenttikameroista pitää, on selvää, että opettajiston mielipide ei kiinnosta pätkääkään.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan uusin neronleimaus on saapunut helsinkiläisten opettajien tietoon. Kaskon digistrategian mukaan dokumenttikameroista aiotaan luopua, kun ne hajoavat. Uusia ei kouluihin hankita. Päätös on niin järjetön, että opettajat eivät enää valitse itkemisen ja nauramisen välillä. He ovat raivoissaan.

Dokumenttikamera on viime vuosikymmenien paras keksintö koulumaailmassa. Se helpottaa opettajan työtä ja mikä tärkeintä, se on mahtava opetusväline, joka auttaa oppilaita hahmottamaan asioita paremmin. Se on selkeä ja toimii käytännössä aina.

Dokumenttikameralla voi toki harjoittaa opettajana sitä nykyajan suurinta syntiä eli opettamista. Valitettavasti oppilas ei muutu intohimoiseksi, aktiiviseksi ja kaiken osaavaksi oppijaksi sillä, että niin kirjoitetaan opetussuunnitelmaan. Peruskouluikäinen lapsi tarvitsee jatkossakin aikuisen opastusta ja opettamista. Muuten voimme heittää hyvästit sivistysvaltiolle, jonka ihmisillä ovat luku-, lasku- ja kirjoitustaito erinomaisesti hallinnassa. Perustaitojen heikkeneminen on koko opettajiston huolenaihe. Sen parantamiseksi meille annetaan avuksi digiloikkaa ja ilmiöoppimista. Toiminta on yhtä loogista kuin tulipalon sammuttaminen sytytysnesteellä.

Nyt olisi Kaskon kirjoituspöytäpedagogeilla viimeinen mahdollisuus osoittaa, että opettajia oikeasti kuunnellaan. Palautetta on asiasta annettu riittämiin. Jos päätös dokumenttikameroista pitää, on selvää, että opettajiston mielipide ei kiinnosta pätkääkään.

]]>
2 http://juvehvilainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252771-kasko-on-ajamassa-peruskoulua-alas-typerilla-paatoksillaan#comments Helsinki Peruskoulu Fri, 23 Mar 2018 17:34:17 +0000 Juho Vehviläinen http://juvehvilainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252771-kasko-on-ajamassa-peruskoulua-alas-typerilla-paatoksillaan
Helsingin kuntapolitiikan viikko 13/2018 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252768-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-132018 <p>Kaupunginhallituksessa käsitellään lausuntoa maakunta- ja sote-uudistuksesta ja käydään lähetekeskustelu vuoden 2019 talousarvioehdotuksen valmistelua varten. Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa käsitellään lausuntoa suomalaisen yo-tutkinnon järjestämisestä englannin kielellä sekä päätetään viisivuotiaiden varhaiskasvatusmaksusta yli 4 tunnin varhaiskasvatuksen osalta. Kaupunginvaltuuston kokous peruutettiin tältä viikolta käsiteltävien asioiden vähäisen määrän vuoksi. Päätösasiakirjojen julkaisussa on valitettavasti ollut tällä viikolla tekninen ongelma, minkä vuoksi osa linkeistä löytyvistä asiakirjoista on pdf-tiedostoina.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Maanantai 26.3.&nbsp; </strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-03-26_Khs_13_El"><u>Kaupunginhallitus</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/jaostot/konsernijaosto/paatosasiakirjat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-03-26_Koja_4_El"><u>Konsernijaosto</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Tiistai 27.3.&nbsp; </strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/hel2/opev/kaskoltk.pdf"><u>Kasvatus- ja koulutuslautakunta</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/paatoksenteko/Kylk-27032018-esityslista.pdf"><u>Kaupunkiympäristölautakunta</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kulttuuri-ja-vapaa-aika-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=KUVA_2018-03-27_Kuvalk_6_El"><u>Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/sote/fi/paatoksenteko/lautakunnan-paatosasiakirjat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Sote_2018-03-27_Sotelk_6_El"><u>Sosiaali- ja terveyslautakunta</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Perjantai 23.3.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-ymparisto-ja-lupajaosto-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Kymp_2018-03-23_Ylja_4_El"><u>Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kaupunginhallituksen </strong>esityslistalla on lausunto maakunta- ja sote-uudistuksesta, jota käsiteltiin jo aamukoulussa. Kaupunginhallituksen on määrä esittää kaupunginvaltuustolle lausuntoa, jonka mukaan eduskunnan käsiteltävänä olevaa maakunta- ja sote-uudistusta ei tule hyväksyä. Olen samaa mieltä. Kasvatuksen ja koulutuksen osalta olen huolissani siitä, mitä tapahtuu kouluterveydenhuollolle ja esim. perhepalveluille ja lastensuojelulle, joiden pitäisi mieluumminkin olla lähempänä kouluja, joissa lapset ja nuoretkin ovat, kuin kauempana asiakkaista.</p><p>Kokouksessa käydään myös lähetekeskustelua vuoden 2019 talousarvioehdotuksen valmistelusta. Isompi julkinen keskustelu käydään kaupunginvaltuustossa 11.4.</p><p>Käsiteltävänä on myös nopeusrajoitusten määrittämisen periaatteet Helsingissä. Asia jäänee pöydälle. Päätösehdotuksen mukaan asuinalueiden tonttikatujen nopeusrajoitus olisi 30 km/h koko kaupungissa ja moottoriväylien nopeusrajoitus 60-80 km/h. Ehdotuksesta äänesteltiin jo kaupunkiympäristölautakunnassa.</p><p><strong>Kaupunginhallituksen konsernijaostossa </strong>kuullaan MetropoliLab Oy:n ja HSY:n ajankohtaiskatsaukset.</p><p><strong>Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa </strong>käsitellään lausuntoa suomalaisen yo-tutkinnon järjestämisestä englannin kielellä. Asiaa on selvitetty nimenomaan Helsingin kaupungin toivomuksesta. Annamme siis toki myönteisen lausunnon ja toteamme muun muassa, että englanninkielisellä yo-tutkinnolla olisi edellytykset vahvistaa yo-tutkinnon asemaa kansainvälisestikin.</p><p>Käsittelyssä oli myös viisivuotiaiden varhaiskasvatusmaksu yli 4 tunnin varhaiskasvatuksen osalta. Maksuttoman varhaiskasvatuksen lisäksi tulevasta hoidosta maksetaan 20 % kokoaikaisesta maksusta, jos varhaiskasvatusta on päivässä 4-5 tuntia. Maksun määräytymisen periaatteet ovat samat kuin tällä hetkellä esiopetuksen osalta. Yksityiselle varhaiskasvatuksen tuottajalle korvataan 160 euron kuukausikorvaus neljän tunnin maksuttoman hoitopäivän osalta.</p><p>Lautakunta vahvistaa myös koulutilojen ilta- ja vapaa-ajankäytön maksut.</p><p><strong>Kaupunkiympäristölautakunnassa </strong>käsitellään lausuntoa Helen Oy:n Tattarisuolle suunnitteleman lämpökeskuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta, joka jäi viimeksi pöydälle. Aihe on kuumentanut kovasti alueen asukkaita.</p><p>Asemakaavoja muutetaan Postipuiston (Metsäläntie 2-4), Hattelmalantie 2:n, Uimarannantie 8:n, Vattuniemenkuja 4:n, Hakaniemen hotellin ja Vuosaarentie 10:n osalta. Postipuistossa asemakaavan muutos mahdollistaa uuden asuinalueen rakentamisen noin 5&nbsp;700 asukkaalle entisen Maaliikennekeskuksen alueelle. Kaavassa on varauduttu alakoulun ja kahden päiväkodin rakentamiseen.</p><p><strong>Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta </strong>käsittelee toimialansa tilinpäätöstä ja toimintakertomusta vuodelta 2017 ja antaa mm. lausuntoja valtuustoaloitteista.</p><p><strong>Sosiaali- ja terveyslautakunta </strong>käsittelee niin ikään toimialansa tilinpäätöstä ja toimintakertomusta edellisvuodelta, minkä lisäksi esityslistalla on oikaisuvaatimuksia ja lausuntoja valtuutettujen aloitteista ja toivomusponsista.</p><p>Hyvää viikonloppua!</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kaupunginhallituksessa käsitellään lausuntoa maakunta- ja sote-uudistuksesta ja käydään lähetekeskustelu vuoden 2019 talousarvioehdotuksen valmistelua varten. Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa käsitellään lausuntoa suomalaisen yo-tutkinnon järjestämisestä englannin kielellä sekä päätetään viisivuotiaiden varhaiskasvatusmaksusta yli 4 tunnin varhaiskasvatuksen osalta. Kaupunginvaltuuston kokous peruutettiin tältä viikolta käsiteltävien asioiden vähäisen määrän vuoksi. Päätösasiakirjojen julkaisussa on valitettavasti ollut tällä viikolla tekninen ongelma, minkä vuoksi osa linkeistä löytyvistä asiakirjoista on pdf-tiedostoina.

 

Maanantai 26.3. 

Kaupunginhallitus

Konsernijaosto

 

Tiistai 27.3. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

Perjantai 23.3.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

 

Kaupunginhallituksen esityslistalla on lausunto maakunta- ja sote-uudistuksesta, jota käsiteltiin jo aamukoulussa. Kaupunginhallituksen on määrä esittää kaupunginvaltuustolle lausuntoa, jonka mukaan eduskunnan käsiteltävänä olevaa maakunta- ja sote-uudistusta ei tule hyväksyä. Olen samaa mieltä. Kasvatuksen ja koulutuksen osalta olen huolissani siitä, mitä tapahtuu kouluterveydenhuollolle ja esim. perhepalveluille ja lastensuojelulle, joiden pitäisi mieluumminkin olla lähempänä kouluja, joissa lapset ja nuoretkin ovat, kuin kauempana asiakkaista.

Kokouksessa käydään myös lähetekeskustelua vuoden 2019 talousarvioehdotuksen valmistelusta. Isompi julkinen keskustelu käydään kaupunginvaltuustossa 11.4.

Käsiteltävänä on myös nopeusrajoitusten määrittämisen periaatteet Helsingissä. Asia jäänee pöydälle. Päätösehdotuksen mukaan asuinalueiden tonttikatujen nopeusrajoitus olisi 30 km/h koko kaupungissa ja moottoriväylien nopeusrajoitus 60-80 km/h. Ehdotuksesta äänesteltiin jo kaupunkiympäristölautakunnassa.

Kaupunginhallituksen konsernijaostossa kuullaan MetropoliLab Oy:n ja HSY:n ajankohtaiskatsaukset.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa käsitellään lausuntoa suomalaisen yo-tutkinnon järjestämisestä englannin kielellä. Asiaa on selvitetty nimenomaan Helsingin kaupungin toivomuksesta. Annamme siis toki myönteisen lausunnon ja toteamme muun muassa, että englanninkielisellä yo-tutkinnolla olisi edellytykset vahvistaa yo-tutkinnon asemaa kansainvälisestikin.

Käsittelyssä oli myös viisivuotiaiden varhaiskasvatusmaksu yli 4 tunnin varhaiskasvatuksen osalta. Maksuttoman varhaiskasvatuksen lisäksi tulevasta hoidosta maksetaan 20 % kokoaikaisesta maksusta, jos varhaiskasvatusta on päivässä 4-5 tuntia. Maksun määräytymisen periaatteet ovat samat kuin tällä hetkellä esiopetuksen osalta. Yksityiselle varhaiskasvatuksen tuottajalle korvataan 160 euron kuukausikorvaus neljän tunnin maksuttoman hoitopäivän osalta.

Lautakunta vahvistaa myös koulutilojen ilta- ja vapaa-ajankäytön maksut.

Kaupunkiympäristölautakunnassa käsitellään lausuntoa Helen Oy:n Tattarisuolle suunnitteleman lämpökeskuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta, joka jäi viimeksi pöydälle. Aihe on kuumentanut kovasti alueen asukkaita.

Asemakaavoja muutetaan Postipuiston (Metsäläntie 2-4), Hattelmalantie 2:n, Uimarannantie 8:n, Vattuniemenkuja 4:n, Hakaniemen hotellin ja Vuosaarentie 10:n osalta. Postipuistossa asemakaavan muutos mahdollistaa uuden asuinalueen rakentamisen noin 5 700 asukkaalle entisen Maaliikennekeskuksen alueelle. Kaavassa on varauduttu alakoulun ja kahden päiväkodin rakentamiseen.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsittelee toimialansa tilinpäätöstä ja toimintakertomusta vuodelta 2017 ja antaa mm. lausuntoja valtuustoaloitteista.

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee niin ikään toimialansa tilinpäätöstä ja toimintakertomusta edellisvuodelta, minkä lisäksi esityslistalla on oikaisuvaatimuksia ja lausuntoja valtuutettujen aloitteista ja toivomusponsista.

Hyvää viikonloppua!

 

 

]]>
0 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252768-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-132018#comments Helsinki kaupunginhallitus Koulutus Kunnallispolitiikka Lautakunnat Fri, 23 Mar 2018 15:09:19 +0000 Pia Pakarinen http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252768-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-132018
Janne. Oletko juuri tätä mieltä? http://olli-pekkasalminen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252669-janne-oletko-juuri-tata-mielta <p>Suurten kaupunkien edustajat sekä asiantuntijat&nbsp;kokoontuivat&nbsp;keskiviikkona&nbsp;Helsinkiin puhumaan kaupungistumisen eri ilmiöistä.&nbsp;</p> <p>&ndash; Kaupungistuminen on jo sanana poliittista miinakenttää. Kaikki keskustelu kaupunkien ja kaupunkiseutujen kehittämisestä saa heti vastareaktion aikaan. Kysytään &quot;Onko se joltain muulta pois?&quot;, toteaa MDI:n asiantuntija&nbsp;<strong>Timo Aro</strong>. (MTV3).&nbsp;</p> <p>Arollta voisi kysäistä, hankkiiko hän leipänsä aamukahvipöytään jatkossa Venäjältä, Norjasta, Ruotsista tai muista maista kun kotimainen leipä nokan edestä kaupungistumiskehityksen ja maaseudun tyhjentymisen myötä loppuu?&nbsp;</p> <p>Maikkarin 10-uutisissa Helsingin pormestari <strong>Vapaavuori</strong> loihe lausumaan, että kaupungistumikehitys on vääjäämätöntä. Niin se tällä politiikalla onkin. Onkohan Vapaavuori, muuttopolitiikan tutkija Aron tavoin unohtanut, että leipä nokan alle tulee maaseudulta.</p> <p>On pöyristyttävää, että kyseiset keskittämiskehityksen satraapit eivät tunnista ja tiedä, mistä leipä tai liha nokan alle päivittäin leivotaan. Onko Aron ja Vapaavuoren kaupungistumisen kiimassa unohtunut se, että leipä ja liha tulee maaseudulta?&nbsp;</p> <p>Arolla ei ole minkäänlaista kompetenssia arvioida asioita kansantaloudellisesti ja huoltovarmuudellisesti. Muuttoliikettä voi tutkia postuumisti kuka tahansa. Onko Vapaavuori todella sitä mieltä, että maaseutu tyhjenee ja helsinkiläiset ostavat jatkossa leipänsä ja lihansa kalliilla hinnalla ulkomailta, kun maaseutu on tyhjennetty?</p> <p>Olen kohtalaisen varma siitä, että pääkaupunkiseudun ja muidenkaan kasvukeskusten siirtolapuutarhoista - johon keskittämiskehitys johtaa - leipä, ohra ja ruis ei irtoa, puhumattakaan, että tulevien kasvukeskusten asukkaille pitäisi saada maitoa lasiin ja ehkä siivu kaksi voita, juustoa ja kenties jopa lihantekelettäkin leivän päälle, joka sekin tulee maaseudulta.&nbsp;</p> <p>Kun maaseutu on tyhjennetty 6-8:aan kasvukeskukseen olen kohtalaisen varma, että sekä kaupunkitutkija Aron ja Jannen mielipide maaseudun tärkeydestä nousee esiin kun leipä ja liha nokan alta loppuu joka sekin pitää järjestää ulkomailta, huoltovarmuudesta nyt puhumattakaan.&nbsp;</p> <p>On selvää, että pormestarin tulee rummuttaa edustamansa instituution asioita jo silläkin periaatteella, kenen leipää syöt sen lauluja laulat, mutta kannattaisiko Helsingin kehitystä ja tulevaisuutta tarkastella piirun verran pidemmälle, eikä nokan alla nyt olevan ruisleivän tuoksun huumassa.</p> <p>Aron kannattaisi laajentaa tutkimuksellista näkökulmaa perehtyä muuhunkin kuin kaupunkitutkimukseen jotta silmät kansantaloudellisesti ja huoltovarmuudellisesti että kaupunkilaisten tulevaisuuden olosuhteiden näkökulmasta edes hieman raottuisivat ja kokonaisnäkemys kehitykseen aukeaisi. Postuumia kaupunkitutkimusta ja siitä johdettavaa ja oletettavaa kehitystä on helppo lanseerata, mutta kannattaisiko Aron perehtyä syvällisemmin keskittymis- ja kaupungistumiskehityksen tulevaisuuden ongelmakohtiin sen sijaan, että tutkimuksen nimissä rummuttaa kaupungistumisen nimiin?&nbsp;</p> <p>Kaupungistumis- ja keskittämiskehityksen rummuttajien nokan alta saattaa nimittäin lopahtaa kotimainen ruisleipä, liha etc, tykötarpeet ja ne joudutaan hankkimaan tällä kehityksellä ulkomailta. Kannattaisiko kuitenkin alkaa haraamaan em. kehitystä vastaan vaikka sillä niin paljon kirotulla ja noidutulla aluepolitiikalla, ettei kotimainen leipä, liha ja maito ole katoavaa kansanperinnettä pääkaupungin ja kasvukeskusten perheiden pöydissä.</p> <p>Kun koko 5,5 miljoonainen kansa on parinkymmenen vuoden kuluttua pakkaantunut 6-8:aan kasvukeskukseen herää kysymys mistä leipä, juusto, voi ja maito? Osaako joku käyttää traktoria? Mistä siemenperunat? Oletan, että tämän päivän keskittämiskehityksen kiihdyttäjiltä ja kaupunkitutkijoilta ei löydy esitettyihin kysymyksiin ensimmäisten joukossa vastausta. Kilpaile siinä sitten eurooppalaisten, puhumattakaan globaalien metropolien kanssa.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Suurten kaupunkien edustajat sekä asiantuntijat kokoontuivat keskiviikkona Helsinkiin puhumaan kaupungistumisen eri ilmiöistä. 

– Kaupungistuminen on jo sanana poliittista miinakenttää. Kaikki keskustelu kaupunkien ja kaupunkiseutujen kehittämisestä saa heti vastareaktion aikaan. Kysytään "Onko se joltain muulta pois?", toteaa MDI:n asiantuntija Timo Aro. (MTV3). 

Arollta voisi kysäistä, hankkiiko hän leipänsä aamukahvipöytään jatkossa Venäjältä, Norjasta, Ruotsista tai muista maista kun kotimainen leipä nokan edestä kaupungistumiskehityksen ja maaseudun tyhjentymisen myötä loppuu? 

Maikkarin 10-uutisissa Helsingin pormestari Vapaavuori loihe lausumaan, että kaupungistumikehitys on vääjäämätöntä. Niin se tällä politiikalla onkin. Onkohan Vapaavuori, muuttopolitiikan tutkija Aron tavoin unohtanut, että leipä nokan alle tulee maaseudulta.

On pöyristyttävää, että kyseiset keskittämiskehityksen satraapit eivät tunnista ja tiedä, mistä leipä tai liha nokan alle päivittäin leivotaan. Onko Aron ja Vapaavuoren kaupungistumisen kiimassa unohtunut se, että leipä ja liha tulee maaseudulta? 

Arolla ei ole minkäänlaista kompetenssia arvioida asioita kansantaloudellisesti ja huoltovarmuudellisesti. Muuttoliikettä voi tutkia postuumisti kuka tahansa. Onko Vapaavuori todella sitä mieltä, että maaseutu tyhjenee ja helsinkiläiset ostavat jatkossa leipänsä ja lihansa kalliilla hinnalla ulkomailta, kun maaseutu on tyhjennetty?

Olen kohtalaisen varma siitä, että pääkaupunkiseudun ja muidenkaan kasvukeskusten siirtolapuutarhoista - johon keskittämiskehitys johtaa - leipä, ohra ja ruis ei irtoa, puhumattakaan, että tulevien kasvukeskusten asukkaille pitäisi saada maitoa lasiin ja ehkä siivu kaksi voita, juustoa ja kenties jopa lihantekelettäkin leivän päälle, joka sekin tulee maaseudulta. 

Kun maaseutu on tyhjennetty 6-8:aan kasvukeskukseen olen kohtalaisen varma, että sekä kaupunkitutkija Aron ja Jannen mielipide maaseudun tärkeydestä nousee esiin kun leipä ja liha nokan alta loppuu joka sekin pitää järjestää ulkomailta, huoltovarmuudesta nyt puhumattakaan. 

On selvää, että pormestarin tulee rummuttaa edustamansa instituution asioita jo silläkin periaatteella, kenen leipää syöt sen lauluja laulat, mutta kannattaisiko Helsingin kehitystä ja tulevaisuutta tarkastella piirun verran pidemmälle, eikä nokan alla nyt olevan ruisleivän tuoksun huumassa.

Aron kannattaisi laajentaa tutkimuksellista näkökulmaa perehtyä muuhunkin kuin kaupunkitutkimukseen jotta silmät kansantaloudellisesti ja huoltovarmuudellisesti että kaupunkilaisten tulevaisuuden olosuhteiden näkökulmasta edes hieman raottuisivat ja kokonaisnäkemys kehitykseen aukeaisi. Postuumia kaupunkitutkimusta ja siitä johdettavaa ja oletettavaa kehitystä on helppo lanseerata, mutta kannattaisiko Aron perehtyä syvällisemmin keskittymis- ja kaupungistumiskehityksen tulevaisuuden ongelmakohtiin sen sijaan, että tutkimuksen nimissä rummuttaa kaupungistumisen nimiin? 

Kaupungistumis- ja keskittämiskehityksen rummuttajien nokan alta saattaa nimittäin lopahtaa kotimainen ruisleipä, liha etc, tykötarpeet ja ne joudutaan hankkimaan tällä kehityksellä ulkomailta. Kannattaisiko kuitenkin alkaa haraamaan em. kehitystä vastaan vaikka sillä niin paljon kirotulla ja noidutulla aluepolitiikalla, ettei kotimainen leipä, liha ja maito ole katoavaa kansanperinnettä pääkaupungin ja kasvukeskusten perheiden pöydissä.

Kun koko 5,5 miljoonainen kansa on parinkymmenen vuoden kuluttua pakkaantunut 6-8:aan kasvukeskukseen herää kysymys mistä leipä, juusto, voi ja maito? Osaako joku käyttää traktoria? Mistä siemenperunat? Oletan, että tämän päivän keskittämiskehityksen kiihdyttäjiltä ja kaupunkitutkijoilta ei löydy esitettyihin kysymyksiin ensimmäisten joukossa vastausta. Kilpaile siinä sitten eurooppalaisten, puhumattakaan globaalien metropolien kanssa. 

 

 

 

 

]]>
3 http://olli-pekkasalminen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252669-janne-oletko-juuri-tata-mielta#comments Helsinki Keskittämiskehitys Maakuntauudistus Wed, 21 Mar 2018 21:00:21 +0000 Olli-Pekka Salminen http://olli-pekkasalminen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252669-janne-oletko-juuri-tata-mielta
Tiemaksujen käyttöönotto Helsingissä olisi järkevää http://ottomeri.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252612-tiemaksujen-kayttoonotto-helsingissa-olisi-jarkevaa <p>Helsingin olisi järkevää ottaa tiemaksut käyttöön. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän tekemä selvitys vuonna 2016 suositteli porttivyöhykemallista tiemaksujärjestelmää. Tiemaksut lyhentäisivät matka-aikoja sekä vähentäisivät liikenteen päästöjä. Yksityisautoilun väheminen myös vähentäisi ruuhkien ja onnettomuuksien määrä.&nbsp;&nbsp;</p><p>Helsingin kaupunkistrategiassa on asetettu selkeä päästövähennystavoite vuoteen 2035 mennessä. Helsingin kaupunki haluaa olla edelläkävijä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Liikenteen päästöt aiheuttavat tällä hetkellä neljänneksen Helsingin kaikista päästöistä. Liikenteeseen vaikuttaminen on tehokas keino ilmastonmuutoksen torjuntaan.</p><p>Helsingin seutu kasvaa tulevaisuudessa nopeasti. Se asettaa suuria haasteita liikennejärjestelmällemme. Tiemaksujen käyttöönotto olisi tehokas keino lisätä joukkoliikenteen käyttäjien osuutta kaikista liikkujista. Samalla yksityisautoa välttämättä tarvitsevien liikkuminen helpottuisi, kun satunnainen autoilu vähenisi.</p><p>Tiemaksujen käyttöönotto myös vahvistaisi liikennejärjestelmän rahoituspohjaa, kun tieverkoston ylläpitoon saataisiin rahoitusta myös suoraan käyttäjiltä. Tiemaksut voidaankin nähdä eräänlaisena korvauksena laadukkaan tieverkoston ylläpidosta. Tiestön rahoitusta on järkevää ja oikeudenmukaista kerätä myös suoraan niiltä, jotka siitä eniten hyötyvät.&nbsp;Liikenteen negatiiviset ulkoisvaikutukset jäävät tällä hetkellä liiaksi myös muiden kuin autoilijoiden kannettaviksi.</p><p>Tiemaksut ovat käytössä laajasti eri Euroopan kaupungeissa. Kokemukset ovat olleet pääosin hyviä. Ruuhkat ovat vähentyneet ja työmatkoihin käytetty aika lyhentynyt. Lähin onnistunut esimerkki on Tukholmasta, jossa tiemaksut ovat olleet käytössä vuodesta 2007. Kokonaistaloudellisesti tiemaksujen käyttöönotolla on ollut positiivisia vaikutuksia, kun autossa istuminen on vaihtunut tuottavaan työntekoon.</p><p>Helsingin ulkopuolelta kantakaupunkiin suuntautuvan liikenteen väheneminen myös parantaisi helsinkiläisten autoilijoiden tilannetta. Katutilaa vapautuisi kaupunkilaisten käyttöön, ulkopaikkakunnilta kantakaupunkiin suuntautuva liikenne vähenisi. Suurimmat ruuhkat muodostuvat tällä hetkellä juuri Helsingin sisääntuloväylille.</p><p>Tiemaksujen käyttöönotto edellyttää uudenlaista lainsäädäntöä. Lainvalmistelussa olisi tärkeää huolehtia, että tiemaksut käytetään lyhentämättömänä pääkaupunkiseudun liikenteen kehittämiseen. Muutoin vaarana on, että helsinkiläisiltä autoilijoilta kerätyillä varoilla rahoitetaan Hailuodon siltaa.</p><p>&nbsp;</p> Helsingin olisi järkevää ottaa tiemaksut käyttöön. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän tekemä selvitys vuonna 2016 suositteli porttivyöhykemallista tiemaksujärjestelmää. Tiemaksut lyhentäisivät matka-aikoja sekä vähentäisivät liikenteen päästöjä. Yksityisautoilun väheminen myös vähentäisi ruuhkien ja onnettomuuksien määrä.  

Helsingin kaupunkistrategiassa on asetettu selkeä päästövähennystavoite vuoteen 2035 mennessä. Helsingin kaupunki haluaa olla edelläkävijä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Liikenteen päästöt aiheuttavat tällä hetkellä neljänneksen Helsingin kaikista päästöistä. Liikenteeseen vaikuttaminen on tehokas keino ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Helsingin seutu kasvaa tulevaisuudessa nopeasti. Se asettaa suuria haasteita liikennejärjestelmällemme. Tiemaksujen käyttöönotto olisi tehokas keino lisätä joukkoliikenteen käyttäjien osuutta kaikista liikkujista. Samalla yksityisautoa välttämättä tarvitsevien liikkuminen helpottuisi, kun satunnainen autoilu vähenisi.

Tiemaksujen käyttöönotto myös vahvistaisi liikennejärjestelmän rahoituspohjaa, kun tieverkoston ylläpitoon saataisiin rahoitusta myös suoraan käyttäjiltä. Tiemaksut voidaankin nähdä eräänlaisena korvauksena laadukkaan tieverkoston ylläpidosta. Tiestön rahoitusta on järkevää ja oikeudenmukaista kerätä myös suoraan niiltä, jotka siitä eniten hyötyvät. Liikenteen negatiiviset ulkoisvaikutukset jäävät tällä hetkellä liiaksi myös muiden kuin autoilijoiden kannettaviksi.

Tiemaksut ovat käytössä laajasti eri Euroopan kaupungeissa. Kokemukset ovat olleet pääosin hyviä. Ruuhkat ovat vähentyneet ja työmatkoihin käytetty aika lyhentynyt. Lähin onnistunut esimerkki on Tukholmasta, jossa tiemaksut ovat olleet käytössä vuodesta 2007. Kokonaistaloudellisesti tiemaksujen käyttöönotolla on ollut positiivisia vaikutuksia, kun autossa istuminen on vaihtunut tuottavaan työntekoon.

Helsingin ulkopuolelta kantakaupunkiin suuntautuvan liikenteen väheneminen myös parantaisi helsinkiläisten autoilijoiden tilannetta. Katutilaa vapautuisi kaupunkilaisten käyttöön, ulkopaikkakunnilta kantakaupunkiin suuntautuva liikenne vähenisi. Suurimmat ruuhkat muodostuvat tällä hetkellä juuri Helsingin sisääntuloväylille.

Tiemaksujen käyttöönotto edellyttää uudenlaista lainsäädäntöä. Lainvalmistelussa olisi tärkeää huolehtia, että tiemaksut käytetään lyhentämättömänä pääkaupunkiseudun liikenteen kehittämiseen. Muutoin vaarana on, että helsinkiläisiltä autoilijoilta kerätyillä varoilla rahoitetaan Hailuodon siltaa.

 

]]>
9 http://ottomeri.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252612-tiemaksujen-kayttoonotto-helsingissa-olisi-jarkevaa#comments Kotimaa Helsinki Liikennepolitiikka Tiemaksut Tue, 20 Mar 2018 16:15:36 +0000 Otto Meri http://ottomeri.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252612-tiemaksujen-kayttoonotto-helsingissa-olisi-jarkevaa
Helsingin kuntapolitiikan viikko 12/2018 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252476-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-122018 <p>Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2017 tilinpäätöksen, jossa tilikauden tulos on 483 miljoonaa euroa. Kaupunginhallituksen aamukoulussa käsitellään sote- ja maakuntauudistusta. Elinkeinojaostossa käsitellään Tallinna-tunnelin esiselvitystä. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa päätetään suomenkielisen lisäopetuksen (ns. kymppiluokat) järjestämisestä.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Maanantai 19.3.&nbsp; </strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-03-19_Khs_11_El">Kaupunginhallitus</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/jaostot/elinkeinojaosto/paatosasiakirjat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-03-19_Eja_4_El">Elinkeinojaosto</a></p><p><strong>Tiistai 20.3.&nbsp;</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kasvatus-ja-koulutus-suomenkielinen-jaosto-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Kasko_2018-03-20_Skju_3_El">Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Kymp_2018-03-20_Kylk_8_El">Kaupunkiympäristölautakunta</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kulttuuri-ja-vapaa-aika-kulttuurijaosto-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=KUVA_2018-03-20_Kuja_3_El">Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/tav/fi/paatoksenteko/paatosasiakirjat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-03-20_Talk_4_El">Tarkastuslautakunta</a></p><p><strong>Torstai 22.3.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-03-22_Khs_12_El">Kaupunginhallituksen aamukoulu</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/stara/fi/staran-esittely/paatoksenteko/johtokunnan-paatosasiakirjat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-03-22_Starajk_4_El">Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-rakennusten-ja-yleisten-alueiden-jaosto-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Kymp_2018-03-22_Ryja_5_El">Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto</a></p><p><strong>Perjantai 23.3.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-ymparisto-ja-lupajaosto-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Kymp_2018-03-23_Ylja_4_El">Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto</a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kaupunginhallituksen </strong>esityslistalla on vuoden 2017 tilinpäätöksen hyväksyminen. Vuosi 2017 oli Helsingille odotettua myönteisempi. Kaupungin toimintakate toteutui talousarviota parempana, ja verotulot kasvoivat talousarviossa ennakoitua enemmän. Myös korkomenot toteutuivat talousarviota pienempinä. Siten vuosikate toteutui 359 miljoonaa euroa talousarviota parempana ja hieman edellisvuoden tasoa paremmin. Kaupungin tilikauden tulos oli 483 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden tulos oli 470 miljoonaa euroa.</p><p>Terassien aukioloajoista on tehty selvitys. Aihe puhuttaa valtuustossa tasaisin väliajoin. Nykyään terassit saavat olla auki klo 22 saakka, mutta työryhmä esittää kokeilua klo 23 saakka asuinrakennusten läheisyydessä.</p><p>Määrärahat nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen samoin kuin raitioliikenteen kehittämisohjelma jäivät viimeksi pöydälle, mutta eiköhän niiden kanssa päästä nyt eteenpäin.</p><p>Kaupunginhallitus kokoontuu torstaiaamuna myös aamukouluun, jossa on tällä kertaa käsiteltävänä sote- ja maakuntauudistus.</p><p><strong>Elinkeinojaostossa </strong>käsitellään Tallinna-tunnelin esiselvityksen tuloksia. Tunnelin kustannuksiksi on laskettu 13,8&ndash;20 miljardia euroa. Selvityshanke lähtee oletuksesta, että henkilöjunat kulkevat ruuhka-aikaan 20 minuutin välein 200 kilometrin tuntinopeudella. Rakentaminen voisi käynnistyä vuonna 2025 ja tunneli valmistuisi 2040. Elinkeinojaosto merkitsee katsauksen tiedoksi eikä tee vielä päätöstä mahdollisesta rakentamisesta.</p><p>Erittäin mielenkiintoinen on myös katsaus ydinkeskustassa suunnitteilla olevista hankkeista: Oodi, Amos Rex, Hakaniemen hankkeet ja monet muut.</p><p><strong>Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa </strong>päätetään suomenkielisen lisäopetuksen (ns. kymppiluokat) järjestämisestä ensi lukuvuonna. Pasilan, Käpylän ja Myllypuron peruskouluun tulee kuhunkin 1 ryhmä ja Stadin ammattiopistoon 3 ryhmää.</p><p>Jaosto päättää myös esiopetuspaikoista ensi lukuvuodeksi. Esiopetusta järjestetään, jos kyseiseen paikkaan on hakenut vähintään 13 lasta. Yksityiseltä palveluntuottajalta hankitussa esiopetuksessa lasten vähimmäismäärä on 7.</p><p><strong>Kaupunkiympäristölautakunnassa </strong>jatketaan viimeksi pöydälle jääneen Mäkelänrinteen <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2018/Kymp_2018-03-13_Kylk_7_El/7C547F25-A93D-CBC6-A199-61B8A0300001/Liite.pdf">urheilukampuksen</a> asemakaavan käsittelyä. Hieno hanke! Kaavamuutosalueeseen kuuluu Mäkelänrinteen lukion tontti ja osia Vallilanlaakson ja Itä-Pasilan puistoalueista sekä katualueesta Mäkelänkadulla. Asemakaavaehdotus perustuu laajemmalle Vallilan pohjoisosan alueelle tehtyyn kokonaistarkasteluun, jonka tavoitteena on tiivistää alueen kaupunkirakennetta ja parantaa alueen julkista ulkotilaa ja kävelyliikenteen reitistöä. Kaavaratkaisu mahdollistaa lukion ja urheilutoimintojen laajentamisen sekä uuden asuntolarakennuksen rakentamisen. Suunnitelmissa lukion tontille on sijoitettu urheiluhalli ja tontin alapuolinen ratatunneli on otettu käyttöön juoksuratana.</p><p><a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2018/Kymp_2018-03-20_Kylk_8_El/85DEFA88-58DD-CAC2-97D9-5F300E000000/Liite.pdf">Kaarelassa</a> muutetaan asemakaavaa. Kaavaratkaisu koskee rakentamattomaksi jäänyttä, kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialuetta, joka muutetaan asuntolatyyppisten asuinkerrostalojen korttelialueeksi ensisijaisesti vanhusten asuntoja ja palvelukeskusta varten lähelle hyviä palveluja ja liikenneyhteyksiä.</p><p>Helen Oy:n Tattarisuolle suunnittelema lämpökeskus on herättänyt huolta alueen asukkaista. Lautakunta antaa lausunnon sen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.</p><p><strong>Tarkastuslautakunta </strong>tekee kaupunginvaltuustolle esityksen tarkastusjohtajan valinnasta.</p><p>Erinomaista alkavaa viikkoa!</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2017 tilinpäätöksen, jossa tilikauden tulos on 483 miljoonaa euroa. Kaupunginhallituksen aamukoulussa käsitellään sote- ja maakuntauudistusta. Elinkeinojaostossa käsitellään Tallinna-tunnelin esiselvitystä. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa päätetään suomenkielisen lisäopetuksen (ns. kymppiluokat) järjestämisestä.

 

Maanantai 19.3. 

Kaupunginhallitus

Elinkeinojaosto

Tiistai 20.3. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

Kaupunkiympäristölautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto

Tarkastuslautakunta

Torstai 22.3.

Kaupunginhallituksen aamukoulu

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Perjantai 23.3.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

 

Kaupunginhallituksen esityslistalla on vuoden 2017 tilinpäätöksen hyväksyminen. Vuosi 2017 oli Helsingille odotettua myönteisempi. Kaupungin toimintakate toteutui talousarviota parempana, ja verotulot kasvoivat talousarviossa ennakoitua enemmän. Myös korkomenot toteutuivat talousarviota pienempinä. Siten vuosikate toteutui 359 miljoonaa euroa talousarviota parempana ja hieman edellisvuoden tasoa paremmin. Kaupungin tilikauden tulos oli 483 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden tulos oli 470 miljoonaa euroa.

Terassien aukioloajoista on tehty selvitys. Aihe puhuttaa valtuustossa tasaisin väliajoin. Nykyään terassit saavat olla auki klo 22 saakka, mutta työryhmä esittää kokeilua klo 23 saakka asuinrakennusten läheisyydessä.

Määrärahat nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen samoin kuin raitioliikenteen kehittämisohjelma jäivät viimeksi pöydälle, mutta eiköhän niiden kanssa päästä nyt eteenpäin.

Kaupunginhallitus kokoontuu torstaiaamuna myös aamukouluun, jossa on tällä kertaa käsiteltävänä sote- ja maakuntauudistus.

Elinkeinojaostossa käsitellään Tallinna-tunnelin esiselvityksen tuloksia. Tunnelin kustannuksiksi on laskettu 13,8–20 miljardia euroa. Selvityshanke lähtee oletuksesta, että henkilöjunat kulkevat ruuhka-aikaan 20 minuutin välein 200 kilometrin tuntinopeudella. Rakentaminen voisi käynnistyä vuonna 2025 ja tunneli valmistuisi 2040. Elinkeinojaosto merkitsee katsauksen tiedoksi eikä tee vielä päätöstä mahdollisesta rakentamisesta.

Erittäin mielenkiintoinen on myös katsaus ydinkeskustassa suunnitteilla olevista hankkeista: Oodi, Amos Rex, Hakaniemen hankkeet ja monet muut.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa päätetään suomenkielisen lisäopetuksen (ns. kymppiluokat) järjestämisestä ensi lukuvuonna. Pasilan, Käpylän ja Myllypuron peruskouluun tulee kuhunkin 1 ryhmä ja Stadin ammattiopistoon 3 ryhmää.

Jaosto päättää myös esiopetuspaikoista ensi lukuvuodeksi. Esiopetusta järjestetään, jos kyseiseen paikkaan on hakenut vähintään 13 lasta. Yksityiseltä palveluntuottajalta hankitussa esiopetuksessa lasten vähimmäismäärä on 7.

Kaupunkiympäristölautakunnassa jatketaan viimeksi pöydälle jääneen Mäkelänrinteen urheilukampuksen asemakaavan käsittelyä. Hieno hanke! Kaavamuutosalueeseen kuuluu Mäkelänrinteen lukion tontti ja osia Vallilanlaakson ja Itä-Pasilan puistoalueista sekä katualueesta Mäkelänkadulla. Asemakaavaehdotus perustuu laajemmalle Vallilan pohjoisosan alueelle tehtyyn kokonaistarkasteluun, jonka tavoitteena on tiivistää alueen kaupunkirakennetta ja parantaa alueen julkista ulkotilaa ja kävelyliikenteen reitistöä. Kaavaratkaisu mahdollistaa lukion ja urheilutoimintojen laajentamisen sekä uuden asuntolarakennuksen rakentamisen. Suunnitelmissa lukion tontille on sijoitettu urheiluhalli ja tontin alapuolinen ratatunneli on otettu käyttöön juoksuratana.

Kaarelassa muutetaan asemakaavaa. Kaavaratkaisu koskee rakentamattomaksi jäänyttä, kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialuetta, joka muutetaan asuntolatyyppisten asuinkerrostalojen korttelialueeksi ensisijaisesti vanhusten asuntoja ja palvelukeskusta varten lähelle hyviä palveluja ja liikenneyhteyksiä.

Helen Oy:n Tattarisuolle suunnittelema lämpökeskus on herättänyt huolta alueen asukkaista. Lautakunta antaa lausunnon sen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.

Tarkastuslautakunta tekee kaupunginvaltuustolle esityksen tarkastusjohtajan valinnasta.

Erinomaista alkavaa viikkoa!

 

]]>
0 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252476-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-122018#comments Helsinki kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunki Kunnallispolitiikka Sat, 17 Mar 2018 19:05:38 +0000 Pia Pakarinen http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252476-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-122018
Helsingin kuntapolitiikan viikko 12/2018 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252475-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-122018 <p>Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2017 tilinpäätöksen, jossa tilikauden tulos on 483 miljoonaa euroa. Kaupunginhallituksen aamukoulussa käsitellään sote- ja maakuntauudistusta. Elinkeinojaostossa käsitellään Tallinna-tunnelin esiselvitystä. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa päätetään suomenkielisen lisäopetuksen (ns. kymppiluokat) järjestämisestä.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Maanantai 19.3.&nbsp; </strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-03-19_Khs_11_El">Kaupunginhallitus</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/jaostot/elinkeinojaosto/paatosasiakirjat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-03-19_Eja_4_El">Elinkeinojaosto</a></p><p><strong>Tiistai 20.3.&nbsp;</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kasvatus-ja-koulutus-suomenkielinen-jaosto-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Kasko_2018-03-20_Skju_3_El">Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Kymp_2018-03-20_Kylk_8_El">Kaupunkiympäristölautakunta</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kulttuuri-ja-vapaa-aika-kulttuurijaosto-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=KUVA_2018-03-20_Kuja_3_El">Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/tav/fi/paatoksenteko/paatosasiakirjat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-03-20_Talk_4_El">Tarkastuslautakunta</a></p><p><strong>Torstai 22.3.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-03-22_Khs_12_El">Kaupunginhallituksen aamukoulu</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/stara/fi/staran-esittely/paatoksenteko/johtokunnan-paatosasiakirjat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-03-22_Starajk_4_El">Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-rakennusten-ja-yleisten-alueiden-jaosto-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Kymp_2018-03-22_Ryja_5_El">Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto</a></p><p><strong>Perjantai 23.3.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-ymparisto-ja-lupajaosto-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Kymp_2018-03-23_Ylja_4_El">Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto</a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kaupunginhallituksen </strong>esityslistalla on vuoden 2017 tilinpäätöksen hyväksyminen. Vuosi 2017 oli Helsingille odotettua myönteisempi. Kaupungin toimintakate toteutui talousarviota parempana, ja verotulot kasvoivat talousarviossa ennakoitua enemmän. Myös korkomenot toteutuivat talousarviota pienempinä. Siten vuosikate toteutui 359 miljoonaa euroa talousarviota parempana ja hieman edellisvuoden tasoa paremmin. Kaupungin tilikauden tulos oli 483 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden tulos oli 470 miljoonaa euroa.</p><p>Terassien aukioloajoista on tehty selvitys. Aihe puhuttaa valtuustossa tasaisin väliajoin. Nykyään terassit saavat olla auki klo 22 saakka, mutta työryhmä esittää kokeilua klo 23 saakka asuinrakennusten läheisyydessä.</p><p>Määrärahat nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen samoin kuin raitioliikenteen kehittämisohjelma jäivät viimeksi pöydälle, mutta eiköhän niiden kanssa päästä nyt eteenpäin.</p><p>Kaupunginhallitus kokoontuu torstaiaamuna myös aamukouluun, jossa on tällä kertaa käsiteltävänä sote- ja maakuntauudistus.</p><p><strong>Elinkeinojaostossa </strong>käsitellään Tallinna-tunnelin esiselvityksen tuloksia. Tunnelin kustannuksiksi on laskettu 13,8&ndash;20 miljardia euroa. Selvityshanke lähtee oletuksesta, että henkilöjunat kulkevat ruuhka-aikaan 20 minuutin välein 200 kilometrin tuntinopeudella. Rakentaminen voisi käynnistyä vuonna 2025 ja tunneli valmistuisi 2040. Elinkeinojaosto merkitsee katsauksen tiedoksi eikä tee vielä päätöstä mahdollisesta rakentamisesta.</p><p>Erittäin mielenkiintoinen on myös katsaus ydinkeskustassa suunnitteilla olevista hankkeista: Oodi, Amos Rex, Hakaniemen hankkeet ja monet muut.</p><p><strong>Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa </strong>päätetään suomenkielisen lisäopetuksen (ns. kymppiluokat) järjestämisestä ensi lukuvuonna. Pasilan, Käpylän ja Myllypuron peruskouluun tulee kuhunkin 1 ryhmä ja Stadin ammattiopistoon 3 ryhmää.</p><p>Jaosto päättää myös esiopetuspaikoista ensi lukuvuodeksi. Esiopetusta järjestetään, jos kyseiseen paikkaan on hakenut vähintään 13 lasta. Yksityiseltä palveluntuottajalta hankitussa esiopetuksessa lasten vähimmäismäärä on 7.</p><p><strong>Kaupunkiympäristölautakunnassa </strong>jatketaan viimeksi pöydälle jääneen Mäkelänrinteen <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2018/Kymp_2018-03-13_Kylk_7_El/7C547F25-A93D-CBC6-A199-61B8A0300001/Liite.pdf">urheilukampuksen</a> asemakaavan käsittelyä. Hieno hanke! Kaavamuutosalueeseen kuuluu Mäkelänrinteen lukion tontti ja osia Vallilanlaakson ja Itä-Pasilan puistoalueista sekä katualueesta Mäkelänkadulla. Asemakaavaehdotus perustuu laajemmalle Vallilan pohjoisosan alueelle tehtyyn kokonaistarkasteluun, jonka tavoitteena on tiivistää alueen kaupunkirakennetta ja parantaa alueen julkista ulkotilaa ja kävelyliikenteen reitistöä. Kaavaratkaisu mahdollistaa lukion ja urheilutoimintojen laajentamisen sekä uuden asuntolarakennuksen rakentamisen. Suunnitelmissa lukion tontille on sijoitettu urheiluhalli ja tontin alapuolinen ratatunneli on otettu käyttöön juoksuratana.</p><p><a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2018/Kymp_2018-03-20_Kylk_8_El/85DEFA88-58DD-CAC2-97D9-5F300E000000/Liite.pdf">Kaarelassa</a> muutetaan asemakaavaa. Kaavaratkaisu koskee rakentamattomaksi jäänyttä, kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialuetta, joka muutetaan asuntolatyyppisten asuinkerrostalojen korttelialueeksi ensisijaisesti vanhusten asuntoja ja palvelukeskusta varten lähelle hyviä palveluja ja liikenneyhteyksiä.</p><p>Helen Oy:n Tattarisuolle suunnittelema lämpökeskus on herättänyt huolta alueen asukkaista. Lautakunta antaa lausunnon sen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.</p><p><strong>Tarkastuslautakunta </strong>tekee kaupunginvaltuustolle esityksen tarkastusjohtajan valinnasta.</p><p>Erinomaista alkavaa viikkoa!</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2017 tilinpäätöksen, jossa tilikauden tulos on 483 miljoonaa euroa. Kaupunginhallituksen aamukoulussa käsitellään sote- ja maakuntauudistusta. Elinkeinojaostossa käsitellään Tallinna-tunnelin esiselvitystä. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa päätetään suomenkielisen lisäopetuksen (ns. kymppiluokat) järjestämisestä.

 

Maanantai 19.3. 

Kaupunginhallitus

Elinkeinojaosto

Tiistai 20.3. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

Kaupunkiympäristölautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto

Tarkastuslautakunta

Torstai 22.3.

Kaupunginhallituksen aamukoulu

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Perjantai 23.3.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

 

Kaupunginhallituksen esityslistalla on vuoden 2017 tilinpäätöksen hyväksyminen. Vuosi 2017 oli Helsingille odotettua myönteisempi. Kaupungin toimintakate toteutui talousarviota parempana, ja verotulot kasvoivat talousarviossa ennakoitua enemmän. Myös korkomenot toteutuivat talousarviota pienempinä. Siten vuosikate toteutui 359 miljoonaa euroa talousarviota parempana ja hieman edellisvuoden tasoa paremmin. Kaupungin tilikauden tulos oli 483 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden tulos oli 470 miljoonaa euroa.

Terassien aukioloajoista on tehty selvitys. Aihe puhuttaa valtuustossa tasaisin väliajoin. Nykyään terassit saavat olla auki klo 22 saakka, mutta työryhmä esittää kokeilua klo 23 saakka asuinrakennusten läheisyydessä.

Määrärahat nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen samoin kuin raitioliikenteen kehittämisohjelma jäivät viimeksi pöydälle, mutta eiköhän niiden kanssa päästä nyt eteenpäin.

Kaupunginhallitus kokoontuu torstaiaamuna myös aamukouluun, jossa on tällä kertaa käsiteltävänä sote- ja maakuntauudistus.

Elinkeinojaostossa käsitellään Tallinna-tunnelin esiselvityksen tuloksia. Tunnelin kustannuksiksi on laskettu 13,8–20 miljardia euroa. Selvityshanke lähtee oletuksesta, että henkilöjunat kulkevat ruuhka-aikaan 20 minuutin välein 200 kilometrin tuntinopeudella. Rakentaminen voisi käynnistyä vuonna 2025 ja tunneli valmistuisi 2040. Elinkeinojaosto merkitsee katsauksen tiedoksi eikä tee vielä päätöstä mahdollisesta rakentamisesta.

Erittäin mielenkiintoinen on myös katsaus ydinkeskustassa suunnitteilla olevista hankkeista: Oodi, Amos Rex, Hakaniemen hankkeet ja monet muut.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa päätetään suomenkielisen lisäopetuksen (ns. kymppiluokat) järjestämisestä ensi lukuvuonna. Pasilan, Käpylän ja Myllypuron peruskouluun tulee kuhunkin 1 ryhmä ja Stadin ammattiopistoon 3 ryhmää.

Jaosto päättää myös esiopetuspaikoista ensi lukuvuodeksi. Esiopetusta järjestetään, jos kyseiseen paikkaan on hakenut vähintään 13 lasta. Yksityiseltä palveluntuottajalta hankitussa esiopetuksessa lasten vähimmäismäärä on 7.

Kaupunkiympäristölautakunnassa jatketaan viimeksi pöydälle jääneen Mäkelänrinteen urheilukampuksen asemakaavan käsittelyä. Hieno hanke! Kaavamuutosalueeseen kuuluu Mäkelänrinteen lukion tontti ja osia Vallilanlaakson ja Itä-Pasilan puistoalueista sekä katualueesta Mäkelänkadulla. Asemakaavaehdotus perustuu laajemmalle Vallilan pohjoisosan alueelle tehtyyn kokonaistarkasteluun, jonka tavoitteena on tiivistää alueen kaupunkirakennetta ja parantaa alueen julkista ulkotilaa ja kävelyliikenteen reitistöä. Kaavaratkaisu mahdollistaa lukion ja urheilutoimintojen laajentamisen sekä uuden asuntolarakennuksen rakentamisen. Suunnitelmissa lukion tontille on sijoitettu urheiluhalli ja tontin alapuolinen ratatunneli on otettu käyttöön juoksuratana.

Kaarelassa muutetaan asemakaavaa. Kaavaratkaisu koskee rakentamattomaksi jäänyttä, kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialuetta, joka muutetaan asuntolatyyppisten asuinkerrostalojen korttelialueeksi ensisijaisesti vanhusten asuntoja ja palvelukeskusta varten lähelle hyviä palveluja ja liikenneyhteyksiä.

Helen Oy:n Tattarisuolle suunnittelema lämpökeskus on herättänyt huolta alueen asukkaista. Lautakunta antaa lausunnon sen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.

Tarkastuslautakunta tekee kaupunginvaltuustolle esityksen tarkastusjohtajan valinnasta.

Erinomaista alkavaa viikkoa!

 

]]>
0 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252475-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-122018#comments Helsinki kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunki Kunnallispolitiikka Sat, 17 Mar 2018 19:05:36 +0000 Pia Pakarinen http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252475-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-122018
Valtuustoaloite: Puistolan asema viihtyisäksi - kuunnellaan paikallisia http://alviinaalamets.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252287-valtuustoaloite-puistolan-asema-viihtyisaksi-kuunnellaan-paikallisia <p>Helsinkiläisten arkea voidaan parantaa monin tavoin. Yksi niistä on joukkoliikenne. Meillä on paljon tehtävää liikenteen sujuvuuden ja asemien viihtyisyyden hyväksi.<br /><br />Muutin äskettäin Vuosaaresta Puistolaan. Valtuutettuna haluan rakentaa Helsinkiä, joka on viihtyisä ja turvallinen yli kaupunginosien rajojen. Kuuntelen mielelläni paikallisia, ja vien eteenpäin hyviä ideoita valtuustossa. Siksi olen jättänyt tänään seuraavan valtuustoaloitteen, jonka on allekirjoittanut 28 valtuutettua:<br /><br />&quot;Joukkoliikenteen ja kaupunkitilan viihtyisyyden lisäämisessä tärkeä keino on panostaa esimerkiksi juna-asemien korjaustöihin ja turvallisuuteen. Nuorten omassa vaikuttamisjärjestelmässä, Ruudissa vuonna 2017 tehdyssä äänestyksessä kaupungin tärkeimmistä parannuskohteista eniten ääniä sai aihe &ldquo;asemat siistiksi&rdquo;. Puistolan peruskoululaisista tämän aiheen puolesta äänesti 295 oppilaista.<br /><br />Nuoret kaipaavat asemille turvallisuutta, viihtyisyyttä ja miellyttävää kulkua esimerkiksi Tapulikaupungin nuorisotalolle. Me allekirjoittaneet valtuutetut edellytämme, että Helsingin kaupunki ryhtyy yhdessä alueen paikallistoimijoiden ja nuorten kanssa toimenpiteisiin Puistolan aseman seudun viihtyvyyden ja turvallisuuden kohentamiseksi.&quot;<br /><br />Minuun saa aina olla yhteydessä luottamustoimeeni liittyvissä asioissa.<br /><br />Lämpimin terveisin,</p><p>Alviina</p><p>alviina.alametsa(at)gmail.com</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Helsinkiläisten arkea voidaan parantaa monin tavoin. Yksi niistä on joukkoliikenne. Meillä on paljon tehtävää liikenteen sujuvuuden ja asemien viihtyisyyden hyväksi.

Muutin äskettäin Vuosaaresta Puistolaan. Valtuutettuna haluan rakentaa Helsinkiä, joka on viihtyisä ja turvallinen yli kaupunginosien rajojen. Kuuntelen mielelläni paikallisia, ja vien eteenpäin hyviä ideoita valtuustossa. Siksi olen jättänyt tänään seuraavan valtuustoaloitteen, jonka on allekirjoittanut 28 valtuutettua:

"Joukkoliikenteen ja kaupunkitilan viihtyisyyden lisäämisessä tärkeä keino on panostaa esimerkiksi juna-asemien korjaustöihin ja turvallisuuteen. Nuorten omassa vaikuttamisjärjestelmässä, Ruudissa vuonna 2017 tehdyssä äänestyksessä kaupungin tärkeimmistä parannuskohteista eniten ääniä sai aihe “asemat siistiksi”. Puistolan peruskoululaisista tämän aiheen puolesta äänesti 295 oppilaista.

Nuoret kaipaavat asemille turvallisuutta, viihtyisyyttä ja miellyttävää kulkua esimerkiksi Tapulikaupungin nuorisotalolle. Me allekirjoittaneet valtuutetut edellytämme, että Helsingin kaupunki ryhtyy yhdessä alueen paikallistoimijoiden ja nuorten kanssa toimenpiteisiin Puistolan aseman seudun viihtyvyyden ja turvallisuuden kohentamiseksi."

Minuun saa aina olla yhteydessä luottamustoimeeni liittyvissä asioissa.

Lämpimin terveisin,

Alviina

alviina.alametsa(at)gmail.com

]]>
0 http://alviinaalamets.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252287-valtuustoaloite-puistolan-asema-viihtyisaksi-kuunnellaan-paikallisia#comments Helsinki Helvaltuusto Joukkoliikenne Kaupunkisuunnittelu Lähiöt Wed, 14 Mar 2018 17:56:09 +0000 Alviina Alametsä http://alviinaalamets.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252287-valtuustoaloite-puistolan-asema-viihtyisaksi-kuunnellaan-paikallisia
Onko Jan Vapaavuori kateellinen? http://mikkokarna.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252275-onko-jan-vapaavuori-kateellinen <p>Kaikille on varmasti käynyt selväksi, että Helsingin pormestari <strong>Jan Vapaavuori</strong> vastustaa maakuntauudistusta. Vastustuksellaan Vapaavuori suojelee sairaanhoitopiirejä. Kuka kansalainen muuten tietää oman sairaanhoitopiirinsä valtuuston puheenjohtajan tai ylimmän virkajohtajan nimen? Tuskin kovin moni. Näin siitä huolimatta, että heillä on subjektiivinen oikeus laskuttaa määrättömästi omistajakuntiaan.</p><p>Suomessa on 20 sairaanhoitopiiriä ja lisäksi lukuisia muita kuntayhtymiä, joita Vapaavuori &rdquo;suojelee&rdquo; demokraattiselta päätöksenteolta. Helsinki maksaa HUS:lle vuosittain yli puoli miljardia veronmaksajien rahoja, ja yhteensä tämä maan suurin kuntayhtymä tuuttaa jäsenkunnilleen 1,5 miljardin euron edestä laskuja vuodessa. HUS työllistää reilut 20 000 työntekijää. Ja missä tälle mammutille valitaan nykyään päättäjät? Aivan. Todennäköisesti jossain helsinkiläisessä kabinetissa Vapaavuoren tarjoillessa osallistujille shamppanjaa.</p><p>Sairaanhoitopiirit tarvitsevat toki jokainen aina oman johtajan. Kuntatyönantajien tietojen mukaan sairaanhoitopiirien toimitusjohtajat ansaitsevat keskimäärin reilut 10 000 euroa; enemmän kuin kaupunginjohtajat keskimäärin. Sairaanhoitopiireissä on myös 13 toimialajohtajaa, joiden keskipalkka on liki 13 000 euroa, eli pari tonnia enemmän kuin mitä pääministeri tienaa. Sairaanhoitopiirit työllistävät myös yhteensä reilut 100 johdon sihteeriä tai assistenttia. Tätä rakennettako nyt sitten pitää suojella? Kuka siitä hyötyy?</p><p>Maakuntauudistus purkaa byrokratiaa ja vähentää tarpeettomia hallintotyöpaikkoja. Se on kylmä fakta, jota ei käy kiistäminen. Kysymys kuuluukin, miksi Vapaavuori niin intohimoisesti näitä työpaikkoja suojelee? Onko kyse siitä, että Vapaavuoren omalla ministerikaudella suurkuntahankkeet törmäsivät seinään ja viivan alle jäi vain valtavasti hukattua aikaa sekä kaaokseen ajettu sote-kenttä? Onko pormestari kateellinen hallitukselle, joka saa asioita aikaan?</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kaikille on varmasti käynyt selväksi, että Helsingin pormestari Jan Vapaavuori vastustaa maakuntauudistusta. Vastustuksellaan Vapaavuori suojelee sairaanhoitopiirejä. Kuka kansalainen muuten tietää oman sairaanhoitopiirinsä valtuuston puheenjohtajan tai ylimmän virkajohtajan nimen? Tuskin kovin moni. Näin siitä huolimatta, että heillä on subjektiivinen oikeus laskuttaa määrättömästi omistajakuntiaan.

Suomessa on 20 sairaanhoitopiiriä ja lisäksi lukuisia muita kuntayhtymiä, joita Vapaavuori ”suojelee” demokraattiselta päätöksenteolta. Helsinki maksaa HUS:lle vuosittain yli puoli miljardia veronmaksajien rahoja, ja yhteensä tämä maan suurin kuntayhtymä tuuttaa jäsenkunnilleen 1,5 miljardin euron edestä laskuja vuodessa. HUS työllistää reilut 20 000 työntekijää. Ja missä tälle mammutille valitaan nykyään päättäjät? Aivan. Todennäköisesti jossain helsinkiläisessä kabinetissa Vapaavuoren tarjoillessa osallistujille shamppanjaa.

Sairaanhoitopiirit tarvitsevat toki jokainen aina oman johtajan. Kuntatyönantajien tietojen mukaan sairaanhoitopiirien toimitusjohtajat ansaitsevat keskimäärin reilut 10 000 euroa; enemmän kuin kaupunginjohtajat keskimäärin. Sairaanhoitopiireissä on myös 13 toimialajohtajaa, joiden keskipalkka on liki 13 000 euroa, eli pari tonnia enemmän kuin mitä pääministeri tienaa. Sairaanhoitopiirit työllistävät myös yhteensä reilut 100 johdon sihteeriä tai assistenttia. Tätä rakennettako nyt sitten pitää suojella? Kuka siitä hyötyy?

Maakuntauudistus purkaa byrokratiaa ja vähentää tarpeettomia hallintotyöpaikkoja. Se on kylmä fakta, jota ei käy kiistäminen. Kysymys kuuluukin, miksi Vapaavuori niin intohimoisesti näitä työpaikkoja suojelee? Onko kyse siitä, että Vapaavuoren omalla ministerikaudella suurkuntahankkeet törmäsivät seinään ja viivan alle jäi vain valtavasti hukattua aikaa sekä kaaokseen ajettu sote-kenttä? Onko pormestari kateellinen hallitukselle, joka saa asioita aikaan?

]]>
7 http://mikkokarna.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252275-onko-jan-vapaavuori-kateellinen#comments Helsinki Jan Vapaavuori Maakunta- ja soteuudistus Maakuntauudistus Wed, 14 Mar 2018 14:30:21 +0000 Mikko Kärnä http://mikkokarna.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252275-onko-jan-vapaavuori-kateellinen
Follow the money, jos pystyt http://marirantanen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252225-follow-the-money-jos-pystyt <p>Helsingin sosiaali ja terveyslautakunta käsitteli tänään 13.3 lausuntoa ponnen johdosta liittyen paperittomien (laittomasti maassa olevien) palveluiden laajentamisen kustannuksista. Esityksessä oli merkittäviä puutteita mm. erikoissairaanhoidon kustannukset uupuivat kokonaan. Tein asiasta palautusesityksen, jossa listasin seuraavia puutteita:</p><p>- lausunnosta puuttuvat erikoissairaanhoidon sekä lääkemenojen kustannukset kokonaan.&nbsp;<br />- esityksessä ei ole huomioitu maahanmuuttoviraston ja poliisin arvioita siitä, että laittomasti maassa oleskelevien määrä saattaa kasvaa nopeasti ja on oletettavaa, että suurin osa jää pääkaupunkiseudulle ja Helsinkiin<br />- Käyntimäärien laskentatapa jää puutteelliseksi, kuinka moneen laittomasti maassa olevaan ihmiseen käyntimäärät ja kustannukset perustuvat<br />- lausunto ei ota huomioon sosiaali- ja terveysministeriön antamaa kuntainfoa &quot;Kunnille suositukset laittomasti maassa oleskelevien kiireelliseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon&quot; eikä valtioneuvoston julkaisemaa toimenpidesuunnitelmaa laittoman maassa oleskelun ehkäisyyn ja hallintaan<br />- esityksessä tulisi olla suunnitelma siitä, miten kustannukset ovat selvitettävissä ja seurattavissa kaikilta osin<br />- lausunnosta puuttuvat ponnessa esitetyt raportoinnin edellytykset ja määrävälit sosiaali- ja terveyslautakunnalle<br />- On myös syytä pohtia, tuleeko Helsingin tarjota kotouttamispalveluita tilanteessa, jossa lähtökohtaisesti laittomasti maassa olevien tulisi poistua maasta, ei suinkaan kotoutua Suomeen ilman laillista perustetta oleskella maassa.</p><p>Kukaan ei kannattanut palautusesitystä vaan puutteineen se kelpasi melkoisen vasemmalta kokoomukselle asti.</p><p>On myös hyvä huomata, että jo nyt kustannusarvio on kasvanut 30%. Valtuustossa kustannuksiksi arvioitiin 0,7 miljoonaa ja nyt muutama kuukausi päätöksen jälkeen kustannukset ovat noin miljoonan tai 1,1 miljoonaa kuten alkuperäisessä lautakunnan esityksessä kerrottiin.</p><p><a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Sosiaali-_ja_terveyslautakunta/Suomi/Esitys/2018/Sote_2018-03-13_Sotelk_5_El/F69AA61A-A664-CBDE-ACBE-620553000001/Sosiaali-_ja_terveyslautakunnan_lausunto_kaupungin.pdf">https://www.hel.fi/static/public/hela/Sosiaali-_ja_terveyslautakunta/Suomi/Esitys/2018/Sote_2018-03-13_Sotelk_5_El/F69AA61A-A664-CBDE-ACBE-620553000001/Sosiaali-_ja_terveyslautakunnan_lausunto_kaupungin.pdf</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Sosiaali-_ja_terveyslautakunta/Suomi/Paatostiedote/2018/Sote_2018-03-13_Sotelk_5_Pt/index.html" title="https://www.hel.fi/static/public/hela/Sosiaali-_ja_terveyslautakunta/Suomi/Paatostiedote/2018/Sote_2018-03-13_Sotelk_5_Pt/index.html">https://www.hel.fi/static/public/hela/Sosiaali-_ja_terveyslautakunta/Suo...</a></p><p>Olen yrittänyt joulukuusta lähtien saada Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriltä tietoa mitä &quot;paperittomien&quot; palvelut maksavat. Näihin tietoihin minulla on oikeus kaupunginvaltuutettuna ja sotelautakunnan jäsenenä. Vastaaminen on ollut hitaanpuoleista ja aloin jo huolestua onko kyse siitä, että kustannukset ovat melko suuret tai että kaikki kunnat ovat maksumiehiä Helsingin päätöksen johdosta. Vihdoin viime viikolla sain vastauksen, kustannuksia ei tiedetä. Paitsi se, on sovittu että nämä laskutetaan Helsingiltä, Espoolta ja Vantaalta kuntalaskutuksena. Muiden kuntien kanssa menetellään siten, että jos kustannuksia ei saada perittyä &rdquo;paperittomalta&rdquo; itseltään, ne haetaan Kelalta. Sitä milloin tällainen linjaus on tehty, ei tullut esiin. On siis hyvin mahdollista, että laajennettuja palveluja ovat maksaneet kiltisti kaikki Hus:n jäsenkunnat. Kiitos Sipoo, Nurmijärvi, Raasepori, Lohja ja niin edelleen. Olemme Helsingissä iloisia saamastamme rahoitusavusta, kiva päättää teidänkin rahoista.</p><p>Vastaukset ovat vähintäänkin hämmästyttäviä. Onko siis niin, että Helsinki, Espoo ja Vantaa maksavat vapaaehtoisesti valtiolle kuuluvia kustannuksia? Näin on sovittu, kenen kanssa? Miten voi olla mahdollista, että Hus ei tiedä paljonko se laskuttaa kunnilta ja paljonko se laskuttaa Kelalta? Laskuttaako Hus tähän sopimukseen vedoten kunnilta sen mikä pitäisi laskuttaa Kelalta? Onko hyväksyttävää, että veronmaksajien rahoja voidaan käyttää täysin ilman seurantaa miten kukakin haluaa? Varsinkaan asiassa, jossa ei ole poliittista yksimielisyyttä saati koko Hus kuntien kuntalaisten mandaattia. Asiassa, joka ei nähdäkseni ole laajasti hyväksytty edes tätä ajavien puolueiden kannattajien keskuudessa.</p><p>Olen pöyristynyt tavasta, jolla yhteisiä eurojamme käytetään ilman seurantaa. Miten voi olla mahdollista kuntapäättäjänä tehdä päätöksiä ilman tosiasiallisia faktoja ja poliitikot tuntuvat hyväksyvän mitä hyvänsä jos se sisältää päätöksiä liittyen jotenkin maahanmuuttajiin. On surkeaa, että Perussuomalaiset ovat ainoita jotka uskaltavat näistä asioista sanoa ja kyseenalaista touhun mielekkyyttä. Ja sitten puhutaan vastuusta, tiedolla johtamisesta ja arvopohjasta.. Mikä ihme teitä vaivaa?</p><p>Follow the money. Ainoa vaan ettei se onnistu.</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Helsingin sosiaali ja terveyslautakunta käsitteli tänään 13.3 lausuntoa ponnen johdosta liittyen paperittomien (laittomasti maassa olevien) palveluiden laajentamisen kustannuksista. Esityksessä oli merkittäviä puutteita mm. erikoissairaanhoidon kustannukset uupuivat kokonaan. Tein asiasta palautusesityksen, jossa listasin seuraavia puutteita:

- lausunnosta puuttuvat erikoissairaanhoidon sekä lääkemenojen kustannukset kokonaan. 
- esityksessä ei ole huomioitu maahanmuuttoviraston ja poliisin arvioita siitä, että laittomasti maassa oleskelevien määrä saattaa kasvaa nopeasti ja on oletettavaa, että suurin osa jää pääkaupunkiseudulle ja Helsinkiin
- Käyntimäärien laskentatapa jää puutteelliseksi, kuinka moneen laittomasti maassa olevaan ihmiseen käyntimäärät ja kustannukset perustuvat
- lausunto ei ota huomioon sosiaali- ja terveysministeriön antamaa kuntainfoa "Kunnille suositukset laittomasti maassa oleskelevien kiireelliseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon" eikä valtioneuvoston julkaisemaa toimenpidesuunnitelmaa laittoman maassa oleskelun ehkäisyyn ja hallintaan
- esityksessä tulisi olla suunnitelma siitä, miten kustannukset ovat selvitettävissä ja seurattavissa kaikilta osin
- lausunnosta puuttuvat ponnessa esitetyt raportoinnin edellytykset ja määrävälit sosiaali- ja terveyslautakunnalle
- On myös syytä pohtia, tuleeko Helsingin tarjota kotouttamispalveluita tilanteessa, jossa lähtökohtaisesti laittomasti maassa olevien tulisi poistua maasta, ei suinkaan kotoutua Suomeen ilman laillista perustetta oleskella maassa.

Kukaan ei kannattanut palautusesitystä vaan puutteineen se kelpasi melkoisen vasemmalta kokoomukselle asti.

On myös hyvä huomata, että jo nyt kustannusarvio on kasvanut 30%. Valtuustossa kustannuksiksi arvioitiin 0,7 miljoonaa ja nyt muutama kuukausi päätöksen jälkeen kustannukset ovat noin miljoonan tai 1,1 miljoonaa kuten alkuperäisessä lautakunnan esityksessä kerrottiin.

https://www.hel.fi/static/public/hela/Sosiaali-_ja_terveyslautakunta/Suomi/Esitys/2018/Sote_2018-03-13_Sotelk_5_El/F69AA61A-A664-CBDE-ACBE-620553000001/Sosiaali-_ja_terveyslautakunnan_lausunto_kaupungin.pdf

https://www.hel.fi/static/public/hela/Sosiaali-_ja_terveyslautakunta/Suomi/Paatostiedote/2018/Sote_2018-03-13_Sotelk_5_Pt/index.html

Olen yrittänyt joulukuusta lähtien saada Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriltä tietoa mitä "paperittomien" palvelut maksavat. Näihin tietoihin minulla on oikeus kaupunginvaltuutettuna ja sotelautakunnan jäsenenä. Vastaaminen on ollut hitaanpuoleista ja aloin jo huolestua onko kyse siitä, että kustannukset ovat melko suuret tai että kaikki kunnat ovat maksumiehiä Helsingin päätöksen johdosta. Vihdoin viime viikolla sain vastauksen, kustannuksia ei tiedetä. Paitsi se, on sovittu että nämä laskutetaan Helsingiltä, Espoolta ja Vantaalta kuntalaskutuksena. Muiden kuntien kanssa menetellään siten, että jos kustannuksia ei saada perittyä ”paperittomalta” itseltään, ne haetaan Kelalta. Sitä milloin tällainen linjaus on tehty, ei tullut esiin. On siis hyvin mahdollista, että laajennettuja palveluja ovat maksaneet kiltisti kaikki Hus:n jäsenkunnat. Kiitos Sipoo, Nurmijärvi, Raasepori, Lohja ja niin edelleen. Olemme Helsingissä iloisia saamastamme rahoitusavusta, kiva päättää teidänkin rahoista.

Vastaukset ovat vähintäänkin hämmästyttäviä. Onko siis niin, että Helsinki, Espoo ja Vantaa maksavat vapaaehtoisesti valtiolle kuuluvia kustannuksia? Näin on sovittu, kenen kanssa? Miten voi olla mahdollista, että Hus ei tiedä paljonko se laskuttaa kunnilta ja paljonko se laskuttaa Kelalta? Laskuttaako Hus tähän sopimukseen vedoten kunnilta sen mikä pitäisi laskuttaa Kelalta? Onko hyväksyttävää, että veronmaksajien rahoja voidaan käyttää täysin ilman seurantaa miten kukakin haluaa? Varsinkaan asiassa, jossa ei ole poliittista yksimielisyyttä saati koko Hus kuntien kuntalaisten mandaattia. Asiassa, joka ei nähdäkseni ole laajasti hyväksytty edes tätä ajavien puolueiden kannattajien keskuudessa.

Olen pöyristynyt tavasta, jolla yhteisiä eurojamme käytetään ilman seurantaa. Miten voi olla mahdollista kuntapäättäjänä tehdä päätöksiä ilman tosiasiallisia faktoja ja poliitikot tuntuvat hyväksyvän mitä hyvänsä jos se sisältää päätöksiä liittyen jotenkin maahanmuuttajiin. On surkeaa, että Perussuomalaiset ovat ainoita jotka uskaltavat näistä asioista sanoa ja kyseenalaista touhun mielekkyyttä. Ja sitten puhutaan vastuusta, tiedolla johtamisesta ja arvopohjasta.. Mikä ihme teitä vaivaa?

Follow the money. Ainoa vaan ettei se onnistu.

 

]]>
11 http://marirantanen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252225-follow-the-money-jos-pystyt#comments Helsinki HUS Laittomasti maassa olevat Paperittomat Verorahat Tue, 13 Mar 2018 18:27:51 +0000 Mari Rantanen http://marirantanen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252225-follow-the-money-jos-pystyt
Vapaavuori kansanvallan lojaliteettiloukussa http://hannesmanninen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252154-vapaavuori-kansanvallan-lojaliteettiloukussa <p>&nbsp;</p> <p><strong>Vapaavuori kansanvallan lojaliteettiloukussa</strong></p> <p>Erimielisyydet soteuudistuksesta ovat paljastaneet karusti erot suhtautumisessa demokratiaan. Osa pitää maakuntavaltuustoja paitsi tarpeettomina jopa vahingollisina. Trumppilainen &nbsp;Amerikka ensin liike näyttää rantautuneen Suomeen kaupunki ensin liikkeenä.</p> <p>Helsingin pormestari vaatii kolumnissaan koko Suomen alistamista pääkaupungin kuvitellulle edulle. Hänen mielestään maakuntahallinto on este menestyvälle pääkaupungille. Vaikea uskoa, jos katsoo muiden pohjoismaiden pääkaupunkien kehitystä.</p> <p>Pormestari kirjoittaa: &rdquo;Kolmen eri hallinnontason mallissa &ndash; joka jo itsessään kertoo, kuinka hölmöä uudistusta maahan puuhataan &ndash; konfliktitilanteiden potentiaalinen määrä vain kasvaa&rdquo;.&nbsp; Onko todella niin, että lähes kaikissa Euroopan maissa on hölmö hallinto, kun niissä on vähintään kolme tasoa. Tuskinpa vain.</p> <p>Käsittämätön on myös hänen väitteensä, että maahan ollaan luomassa &rdquo;ennen näkemätön poliittisten virkanimitysten kerrostuma ja politrukkirälssin vyöry&rdquo;.&nbsp; Todellisuudessahan näkyvien johtajien määrä tulee vähenemään, sillä nykyiset maakuntajohtajien, sairaanhoitopiirien johtajien, suurten kaupunkien sote-pormestarien tai &ndash;apulaiskaupunginjohtajien toimet lakkaavat.</p> <p>Mitä taas tulee maakuntavaltuuston, hallituksen tai muutaman johtokunnan kustannuksiin hän unohtaa, että nyt jokaisella sairaanhoitopiirillä, maakunnalla ja sote-kuntayhtymillä on oma erillinen valtuusto ja hallitus. Tältäkin osin pormestari on täysin hakoteillä. Kolumnin ainoa järkevä havainto on, että maakunnilla ei ole verotusoikeutta. Se on vakava puute, mutta se ei ollut tässä vaiheessa mahdollista kokoomuksen vastustuksen vuoksi.</p> <p>Hänen lojaliteettiongelmansa perustuu pääosin kansanvallan väärinymmärtämiseen. Ikään kuin maakuntavaltuutetut olisivat vain asuinkunnan edustajia ja kansanedustajat kotikuntien ja/tai kotimaakuntien edustajia. Maakunnan valtuutetut eivät ole eivätkä saa olla kuntien edustajia ja kansanedustajat ovat vain kansan edustajia.</p> <p>Kaikesta huolimatta en pidä suotavana, että samat henkilöt toimivat kolmella tasolla. Ongelmallisin on siirtymävaiheessa se, että kunnanvaltuutetut toimivat maakuntavaltuutettuina. Silloin jatkuu helposti nykyinen &rdquo;kuntayhtymäperinne&rdquo;, että he ovat kunnan edustajia. Eduskunnassa taas asioita ei käsitellä niin konkreettisella tasolla, joten siellä ongelma on vähäisempi.</p> <p>Pormestari Vapaavuoren kolumnista huokuu ylimielisyys ja halveksunta maakuntia ja kansanvaltaisuutta kohtaan. Se on väärä tapa edistää pääkaupungin etua ja isänmaamme rakentamista. Parhaiten se toteutuu kansanvaltaa kunnioittavalla ja tosiasioihin perustuvalla kritiikillä.</p> <p>Hannes Manninen</p> <p>kaupunkineuvos</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div>  

Vapaavuori kansanvallan lojaliteettiloukussa

Erimielisyydet soteuudistuksesta ovat paljastaneet karusti erot suhtautumisessa demokratiaan. Osa pitää maakuntavaltuustoja paitsi tarpeettomina jopa vahingollisina. Trumppilainen  Amerikka ensin liike näyttää rantautuneen Suomeen kaupunki ensin liikkeenä.

Helsingin pormestari vaatii kolumnissaan koko Suomen alistamista pääkaupungin kuvitellulle edulle. Hänen mielestään maakuntahallinto on este menestyvälle pääkaupungille. Vaikea uskoa, jos katsoo muiden pohjoismaiden pääkaupunkien kehitystä.

Pormestari kirjoittaa: ”Kolmen eri hallinnontason mallissa – joka jo itsessään kertoo, kuinka hölmöä uudistusta maahan puuhataan – konfliktitilanteiden potentiaalinen määrä vain kasvaa”.  Onko todella niin, että lähes kaikissa Euroopan maissa on hölmö hallinto, kun niissä on vähintään kolme tasoa. Tuskinpa vain.

Käsittämätön on myös hänen väitteensä, että maahan ollaan luomassa ”ennen näkemätön poliittisten virkanimitysten kerrostuma ja politrukkirälssin vyöry”.  Todellisuudessahan näkyvien johtajien määrä tulee vähenemään, sillä nykyiset maakuntajohtajien, sairaanhoitopiirien johtajien, suurten kaupunkien sote-pormestarien tai –apulaiskaupunginjohtajien toimet lakkaavat.

Mitä taas tulee maakuntavaltuuston, hallituksen tai muutaman johtokunnan kustannuksiin hän unohtaa, että nyt jokaisella sairaanhoitopiirillä, maakunnalla ja sote-kuntayhtymillä on oma erillinen valtuusto ja hallitus. Tältäkin osin pormestari on täysin hakoteillä. Kolumnin ainoa järkevä havainto on, että maakunnilla ei ole verotusoikeutta. Se on vakava puute, mutta se ei ollut tässä vaiheessa mahdollista kokoomuksen vastustuksen vuoksi.

Hänen lojaliteettiongelmansa perustuu pääosin kansanvallan väärinymmärtämiseen. Ikään kuin maakuntavaltuutetut olisivat vain asuinkunnan edustajia ja kansanedustajat kotikuntien ja/tai kotimaakuntien edustajia. Maakunnan valtuutetut eivät ole eivätkä saa olla kuntien edustajia ja kansanedustajat ovat vain kansan edustajia.

Kaikesta huolimatta en pidä suotavana, että samat henkilöt toimivat kolmella tasolla. Ongelmallisin on siirtymävaiheessa se, että kunnanvaltuutetut toimivat maakuntavaltuutettuina. Silloin jatkuu helposti nykyinen ”kuntayhtymäperinne”, että he ovat kunnan edustajia. Eduskunnassa taas asioita ei käsitellä niin konkreettisella tasolla, joten siellä ongelma on vähäisempi.

Pormestari Vapaavuoren kolumnista huokuu ylimielisyys ja halveksunta maakuntia ja kansanvaltaisuutta kohtaan. Se on väärä tapa edistää pääkaupungin etua ja isänmaamme rakentamista. Parhaiten se toteutuu kansanvaltaa kunnioittavalla ja tosiasioihin perustuvalla kritiikillä.

Hannes Manninen

kaupunkineuvos

]]>
1 http://hannesmanninen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252154-vapaavuori-kansanvallan-lojaliteettiloukussa#comments Helsinki Kansanvaltaisuus Maakuntauudistus Sote-uudistus Mon, 12 Mar 2018 10:50:21 +0000 Hannes Manninen http://hannesmanninen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252154-vapaavuori-kansanvallan-lojaliteettiloukussa
Helsingin kuntapolitiikan viikko 11/2018 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252071-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-112018 <p>Kaupunginhallitus myöntää 5 milj euroa nuorten syrjäytymiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen. Kaupunkiympäristölautakunnassa Koivusaareen kaavailtava Ikea-tavaratalo ja hotelli sekä Märskyn urheilukampuksen asemakaava. Sote-lautakunnassa Kallion perhekeskus.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Maanantai 12.3.&nbsp; </strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-03-12_Khs_10_El"><u>Kaupunginhallitus</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Tiistai 13.3.&nbsp; </strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Kymp_2018-03-13_Kylk_7_El"><u>Kaupunkiympäristölautakunta</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kulttuuri-ja-vapaa-aika-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=KUVA_2018-03-13_Kuvalk_5_El"><u>Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/sote/fi/paatoksenteko/lautakunnan-paatosasiakirjat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Sote_2018-03-13_Sotelk_5_El"><u>Sosiaali- ja terveyslautakunta</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Keskiviikko 14.3.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-03-14_Kvsto_5_El"><u>Kaupunginvaltuusto</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Torstai 15.3.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/sote/fi/paatoksenteko/lautakunnan-paatosasiakirjat/sosiaali-ja-terveyslautakunnan-jaosto/esityslistat-ja-poytakirjat"><u>Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kaupunginhallituksen </strong>esityslistalla on uuden johtamisjärjestelmän ja toimialamallin arviointi, jota varten annetaan enintään 80&nbsp;000 euron määräraha loppuvuodelle ja 252&nbsp;000 euroa koko valtuustokaudelle.</p><p>&nbsp;</p><p>Kaupunginhallitukselle esitetään myös 5 miljoonan euron erillismäärärahan myöntämistä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen lautakuntien esitysten pohjalta. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on tehnyt esityksen 2 miljoonan euron, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 1 miljoonan euron ja sote-toimiala 2 miljoonan euron osalta.</p><p>Raitioliikenteen kehittämisohjelma on edennyt kaupunginhallitukseen. Raitioliikenne toimii Helsingin kantakaupungin joukkoliikenteen runkona. Vuonna 2016 raitioliikenteessä oli 60,2 milj. matkustajaa (kasvua edellisvuodesta melkein 4 miljoonaa), 10 linjaa ja 127 vaunua (vähennystä edelliseen vuoteen 13). Raitioliikenteen tuotantokustannukset vuonna 2017 olivat 0,39 euroa/matkustajakilometri, mikä on enemmän kuin muulla raideliikenteellä (juna 0,14 euroa/matk.km, metro 0,08 euroa/matk.km) ja bussilla (0,31 euroa/matk.km Helsingin sisäisen bussiliikenteen osalta). Nykyisen raitioliikenteen ongelmiksi on tunnistettu mm. alhainen keskinopeus ja ajoaikojen hajonta. Keskeisimpiä syitä ovat heikosti toimivat liikennevaloetuudet ja puutteellinen erottelu ajoneuvoliikenteestä. Ongelmat heikentävät raitioliikenteen palvelutasoa ja kasvattavat liikennöintikustannuksia, ja näihin pyritään löytämään ratkaisu kehittämisohjelmassa.</p><p>Kaupunkistrategian mittarit jäivät pöydälle kahdeksi viikoksi, ja nyt ovat kaikki ryhmät saaneet sanoa mielipiteensä mittareista. Mittareita on hurjan paljon, mutta kaikkien perustana on jokin kaupunkistrategian kohta. Esimerkiksi lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja syrjäytymien ehkäisyn tavoitteen toteutumista mitataan työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten lukumäärän, ilman opiskelupaikkaa jääneiden peruskoulun päättäneiden nuorten lukumäärän, jonkin harrastuksen omaavien lasten ja nuorten osuuden, lasten ylipainon sekä lasten ja nuorten psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin erilaisten mittareiden perusteella.</p><p><strong>Kaupunkiympäristölautakunnassa </strong>Orapihlajatien ja Paatsamatien alueella <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2018/Kymp_2018-03-06_Kylk_6_El/6E18085C-EEAF-C7C8-8480-61747B600003/Liite.pdf"><u>Etelä-Haagassa</u></a> muutetaan asemakaavaa niin, että saadaan uusia asuntoja 600 ihmiselle.</p><p>Mäkelänrinteen <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2018/Kymp_2018-03-13_Kylk_7_El/7C547F25-A93D-CBC6-A199-61B8A0300001/Liite.pdf"><u>urheilukampuksen</u></a> asemakaava on hieno juttu! Kaavamuutosalueeseen kuuluu Mäkelänrinteen lukion tontti ja osia Vallilanlaakson ja Itä-Pasilan puistoalueista sekä katualueesta Mäkelänkadulla. Asemakaavaehdotus perustuu laajemmalle Vallilan pohjoisosan alueelle tehtyyn kokonaistarkasteluun, jonka tavoitteena on tiivistää alueen kaupunkirakennetta ja parantaa alueen julkista ulkotilaa ja kävelyliikenteen reitistöä. Kaavaratkaisu mahdollistaa lukion ja urheilutoimintojen laajentamisen sekä uuden asuntolarakennuksen rakentamisen. Suunnitelmissa lukion tontille on sijoitettu urheiluhalli ja tontin alapuolinen ratatunneli on otettu käyttöön juoksuratana.</p><p>Lautakunta esittää myös alueen varaamista Lauttasaaren kupeessa olevasta <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2018/Kymp_2018-03-06_Kylk_6_El/5676E6BE-EDBE-CF2B-857D-61D0DDA00000/Liite.pdf"><u>Koivusaaresta</u></a> Ikea-hankkeen suunnittelua varten. <a href="https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005587825.html"><u>Hesari</u></a> aiheesta jo kirjoittikin. Asia jäi viimeksi pöydälle. Tavoitteena on toteuttaa suunnitteluvarausalueelle kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen, arkkitehtuuriltaan ja palvelukonseptiltaan uudenlainen IKEA-tavaratalo, johon tulisi myös muita liike- ja palvelutiloja sekä Ikean omia ja muita toimitiloja sekä &ndash; yllätyksellisesti &ndash; hotelli. Paikkahan onkin upea hotellille. Mielenkiintoinen ja varmasti ristiriitaisia tunteita herättävä&nbsp;hanke siis!</p><p>Käsiteltävänä on myös esitys <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2018/Kymp_2018-03-13_Kylk_7_El/A1FBD186-79DE-CAD9-85DA-61F525800006/Liite.pdf"><u>alueen</u></a> varaamisesta NCC:lle toimistohankkeiden suunnittelua varten.</p><p><strong>Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta </strong>antaa lausunnon kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteita käsittelevästä loppuraportista. Lausuntoehdotuksessa todetaan mielenkiintoisesti, että on haaste lisätä tilojen maksutonta asukaskäyttöä ja samanaikaisesti nostaa toimialan tulotasoa. Osa tiloista on jo nyt vuokrattavia ja ne ovat tärkeitä toimialan tulonmuodostukselle. Tärkeää on tietenkin myös tilojen saaminen asukkaiden käyttöön parhaalla mahdollisella tavalla, joten toivottavasti hyvä ratkaisu löytyy.</p><p>Esityslistalla on myös esitys alueen varaamiseksi monitoimihallin suunnittelua varten Pirkkolan liikuntapuistoon. Lattiaa Liikkujille ry on tehnyt perustettavan yhtiön lukuun hakemuksen, tarkoituksena rakentaa monitoimihalli, jossa olisi telinevoimistelusali, rytmisen voimistelun sali, kolme koripallokenttää ja 3 x 3 kenttä, salibandykenttä, kolme padelkenttää, kaksi tanssisalia ja tatami. Lisäksi halliin rakennettaisiin neuvottelutiloja, varastoja, pukuhuoneita ja teknistä tilaa. Hallin rakentamisen yhteistyökumppaneina toimivat Pohjois-Haagan yhteiskoulu, Elise ry ja Suomen Taitovoimistelu Klubi ry.</p><p><strong>Sosiaali- ja terveyslautakunta </strong>käsittelee etenkin valtuustoaloitteita ja kasaa oikaisuvaatimuksia.</p><p>Esityslistalla on myös Kallion perhekeskuksen tarveselvitys ja hankesuunnitelma. Hankkeessa Kallion virastotalon terveysaseman tilat muutetaan perhekeskukseksi, kun terveysasemapalvelut siirtyvät Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskukseen. Perhekeskukseen kootaan kaikki lasten, nuorten ja heidän perheidensä tarvitsemat palvelut keskitetysti samaan pisteeseen uuden toimintakonseptin mukaisesti.</p><p><strong>Kaupunginvaltuuston </strong>kokous lienee tavanomaista lyhyempi. Eniten keskustelua käytäneen Hakaniemen kauppahallin peruskorjauksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisesta 19&nbsp;040&nbsp;000 euroon. Syynä korotukseen on se, että Kauppahallin perustukset on perusteltua vahvistaa nyt peruskorjauksen yhteydessä. Toteutussuunnitteluvaiheessa tehdyissä lisätutkimuksissa todettiin, että on riski, etteivät alkuperäiset puupaalut kestä seuraavaan peruskorjaukseen saakka. Itseäni huolestuttaa tässä erityisesti se, jos lisäkustannukset siirtyvät halliyrittäjien vuokriin. Jos haluamme turvata hallikaupan Helsingissä, vuokrien pitää olla kohtuullista normaalitasoa.</p><p>Lisäksi keskusteltaneen Laajasalon <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginvaltuusto/Suomi/Esitys/2018/Keha_2018-03-14_Kvsto_5_El/FDC4DE2C-8A45-CCA5-84D2-61708CA00000/Liite.pdf"><u>Stansvikinkallion</u></a> asemakaavasta. Stansvikinkallion alue sijaitsee Kruunuvuorenrannan itäosassa. Kaava-alueelle suunnitellaan alueen ominaispiirteitä, luontoa, kallioita ja korkeuseroja hyödyntäviä kerrostalokortteleita. Asuinkortteleiden keskelle jää Stansvikinkallion puisto, jota asuinkorttelit ja Stansvikinkallionkatu kiertävät kehämäisesti. Rakentamisen korkeus laskee etelään merelle päin ja itään kohti Stansvikin kartanoaluetta.</p><p>Ja kaupungissa tapahtuu muutenkin paljon:</p><ul><li><p>Kerro ideasi merellisen Helsingin kehittämiseksi 15.3. mennessä <a href="https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/kerro-ideasi-merellisen-helsingin-kehittamiseksi"><u>täällä</u></a>.</p></li><li><p>Bulevardikaupunkien Hetki suunnittelijana -työpajat pyörähtävät käyntiin maaliskuussa! Tilaisuudet ovat kahtena iltana Laiturilla (vanha linja-autoasema) ma 12.3. ja to 15.3. klo 17-19.</p></li><li><p>Digimiitit 14.3., 18.4. ja 8.5. klo 15-17 EduLabissa, Töysänkatu 2 D. Tervetuloa kysymään ja keskustelemaan digitalisaatiosta varhaiskasvatuksessa, peruskouluissa ja toisella asteella!</p></li><li><p>Puistolan, Heikinlaakson ja Tapulikaupungin palvelutiloja koskeva työpaja on siirretty pidettäväksi 23.4. klo 18-20 Maatullin ala-asteella, Kimnaasipolku 5</p></li><li><p>Helsingin työväenopistolla on hienoja yleissivistystä kohottavia ja maksuttomia luentoja maaliskuussa. Tarkemmat tiedot <a href="https://www.sttinfo.fi/tiedote/helsingin-tyovaenopiston-luennot-ja-tapahtumat-531732018?publisherId=60577833&amp;releaseId=66458359">täältä</a>.</p></li></ul><p>Hyvää viikonloppua!</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kaupunginhallitus myöntää 5 milj euroa nuorten syrjäytymiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen. Kaupunkiympäristölautakunnassa Koivusaareen kaavailtava Ikea-tavaratalo ja hotelli sekä Märskyn urheilukampuksen asemakaava. Sote-lautakunnassa Kallion perhekeskus.

 

Maanantai 12.3. 

Kaupunginhallitus

 

Tiistai 13.3. 

Kaupunkiympäristölautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

Keskiviikko 14.3.

Kaupunginvaltuusto

 

Torstai 15.3.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto

 

Kaupunginhallituksen esityslistalla on uuden johtamisjärjestelmän ja toimialamallin arviointi, jota varten annetaan enintään 80 000 euron määräraha loppuvuodelle ja 252 000 euroa koko valtuustokaudelle.

 

Kaupunginhallitukselle esitetään myös 5 miljoonan euron erillismäärärahan myöntämistä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen lautakuntien esitysten pohjalta. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on tehnyt esityksen 2 miljoonan euron, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 1 miljoonan euron ja sote-toimiala 2 miljoonan euron osalta.

Raitioliikenteen kehittämisohjelma on edennyt kaupunginhallitukseen. Raitioliikenne toimii Helsingin kantakaupungin joukkoliikenteen runkona. Vuonna 2016 raitioliikenteessä oli 60,2 milj. matkustajaa (kasvua edellisvuodesta melkein 4 miljoonaa), 10 linjaa ja 127 vaunua (vähennystä edelliseen vuoteen 13). Raitioliikenteen tuotantokustannukset vuonna 2017 olivat 0,39 euroa/matkustajakilometri, mikä on enemmän kuin muulla raideliikenteellä (juna 0,14 euroa/matk.km, metro 0,08 euroa/matk.km) ja bussilla (0,31 euroa/matk.km Helsingin sisäisen bussiliikenteen osalta). Nykyisen raitioliikenteen ongelmiksi on tunnistettu mm. alhainen keskinopeus ja ajoaikojen hajonta. Keskeisimpiä syitä ovat heikosti toimivat liikennevaloetuudet ja puutteellinen erottelu ajoneuvoliikenteestä. Ongelmat heikentävät raitioliikenteen palvelutasoa ja kasvattavat liikennöintikustannuksia, ja näihin pyritään löytämään ratkaisu kehittämisohjelmassa.

Kaupunkistrategian mittarit jäivät pöydälle kahdeksi viikoksi, ja nyt ovat kaikki ryhmät saaneet sanoa mielipiteensä mittareista. Mittareita on hurjan paljon, mutta kaikkien perustana on jokin kaupunkistrategian kohta. Esimerkiksi lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja syrjäytymien ehkäisyn tavoitteen toteutumista mitataan työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten lukumäärän, ilman opiskelupaikkaa jääneiden peruskoulun päättäneiden nuorten lukumäärän, jonkin harrastuksen omaavien lasten ja nuorten osuuden, lasten ylipainon sekä lasten ja nuorten psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin erilaisten mittareiden perusteella.

Kaupunkiympäristölautakunnassa Orapihlajatien ja Paatsamatien alueella Etelä-Haagassa muutetaan asemakaavaa niin, että saadaan uusia asuntoja 600 ihmiselle.

Mäkelänrinteen urheilukampuksen asemakaava on hieno juttu! Kaavamuutosalueeseen kuuluu Mäkelänrinteen lukion tontti ja osia Vallilanlaakson ja Itä-Pasilan puistoalueista sekä katualueesta Mäkelänkadulla. Asemakaavaehdotus perustuu laajemmalle Vallilan pohjoisosan alueelle tehtyyn kokonaistarkasteluun, jonka tavoitteena on tiivistää alueen kaupunkirakennetta ja parantaa alueen julkista ulkotilaa ja kävelyliikenteen reitistöä. Kaavaratkaisu mahdollistaa lukion ja urheilutoimintojen laajentamisen sekä uuden asuntolarakennuksen rakentamisen. Suunnitelmissa lukion tontille on sijoitettu urheiluhalli ja tontin alapuolinen ratatunneli on otettu käyttöön juoksuratana.

Lautakunta esittää myös alueen varaamista Lauttasaaren kupeessa olevasta Koivusaaresta Ikea-hankkeen suunnittelua varten. Hesari aiheesta jo kirjoittikin. Asia jäi viimeksi pöydälle. Tavoitteena on toteuttaa suunnitteluvarausalueelle kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen, arkkitehtuuriltaan ja palvelukonseptiltaan uudenlainen IKEA-tavaratalo, johon tulisi myös muita liike- ja palvelutiloja sekä Ikean omia ja muita toimitiloja sekä – yllätyksellisesti – hotelli. Paikkahan onkin upea hotellille. Mielenkiintoinen ja varmasti ristiriitaisia tunteita herättävä hanke siis!

Käsiteltävänä on myös esitys alueen varaamisesta NCC:lle toimistohankkeiden suunnittelua varten.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa lausunnon kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteita käsittelevästä loppuraportista. Lausuntoehdotuksessa todetaan mielenkiintoisesti, että on haaste lisätä tilojen maksutonta asukaskäyttöä ja samanaikaisesti nostaa toimialan tulotasoa. Osa tiloista on jo nyt vuokrattavia ja ne ovat tärkeitä toimialan tulonmuodostukselle. Tärkeää on tietenkin myös tilojen saaminen asukkaiden käyttöön parhaalla mahdollisella tavalla, joten toivottavasti hyvä ratkaisu löytyy.

Esityslistalla on myös esitys alueen varaamiseksi monitoimihallin suunnittelua varten Pirkkolan liikuntapuistoon. Lattiaa Liikkujille ry on tehnyt perustettavan yhtiön lukuun hakemuksen, tarkoituksena rakentaa monitoimihalli, jossa olisi telinevoimistelusali, rytmisen voimistelun sali, kolme koripallokenttää ja 3 x 3 kenttä, salibandykenttä, kolme padelkenttää, kaksi tanssisalia ja tatami. Lisäksi halliin rakennettaisiin neuvottelutiloja, varastoja, pukuhuoneita ja teknistä tilaa. Hallin rakentamisen yhteistyökumppaneina toimivat Pohjois-Haagan yhteiskoulu, Elise ry ja Suomen Taitovoimistelu Klubi ry.

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee etenkin valtuustoaloitteita ja kasaa oikaisuvaatimuksia.

Esityslistalla on myös Kallion perhekeskuksen tarveselvitys ja hankesuunnitelma. Hankkeessa Kallion virastotalon terveysaseman tilat muutetaan perhekeskukseksi, kun terveysasemapalvelut siirtyvät Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskukseen. Perhekeskukseen kootaan kaikki lasten, nuorten ja heidän perheidensä tarvitsemat palvelut keskitetysti samaan pisteeseen uuden toimintakonseptin mukaisesti.

Kaupunginvaltuuston kokous lienee tavanomaista lyhyempi. Eniten keskustelua käytäneen Hakaniemen kauppahallin peruskorjauksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisesta 19 040 000 euroon. Syynä korotukseen on se, että Kauppahallin perustukset on perusteltua vahvistaa nyt peruskorjauksen yhteydessä. Toteutussuunnitteluvaiheessa tehdyissä lisätutkimuksissa todettiin, että on riski, etteivät alkuperäiset puupaalut kestä seuraavaan peruskorjaukseen saakka. Itseäni huolestuttaa tässä erityisesti se, jos lisäkustannukset siirtyvät halliyrittäjien vuokriin. Jos haluamme turvata hallikaupan Helsingissä, vuokrien pitää olla kohtuullista normaalitasoa.

Lisäksi keskusteltaneen Laajasalon Stansvikinkallion asemakaavasta. Stansvikinkallion alue sijaitsee Kruunuvuorenrannan itäosassa. Kaava-alueelle suunnitellaan alueen ominaispiirteitä, luontoa, kallioita ja korkeuseroja hyödyntäviä kerrostalokortteleita. Asuinkortteleiden keskelle jää Stansvikinkallion puisto, jota asuinkorttelit ja Stansvikinkallionkatu kiertävät kehämäisesti. Rakentamisen korkeus laskee etelään merelle päin ja itään kohti Stansvikin kartanoaluetta.

Ja kaupungissa tapahtuu muutenkin paljon:

  • Kerro ideasi merellisen Helsingin kehittämiseksi 15.3. mennessä täällä.

  • Bulevardikaupunkien Hetki suunnittelijana -työpajat pyörähtävät käyntiin maaliskuussa! Tilaisuudet ovat kahtena iltana Laiturilla (vanha linja-autoasema) ma 12.3. ja to 15.3. klo 17-19.

  • Digimiitit 14.3., 18.4. ja 8.5. klo 15-17 EduLabissa, Töysänkatu 2 D. Tervetuloa kysymään ja keskustelemaan digitalisaatiosta varhaiskasvatuksessa, peruskouluissa ja toisella asteella!

  • Puistolan, Heikinlaakson ja Tapulikaupungin palvelutiloja koskeva työpaja on siirretty pidettäväksi 23.4. klo 18-20 Maatullin ala-asteella, Kimnaasipolku 5

  • Helsingin työväenopistolla on hienoja yleissivistystä kohottavia ja maksuttomia luentoja maaliskuussa. Tarkemmat tiedot täältä.

Hyvää viikonloppua!

 

 

]]>
0 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252071-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-112018#comments Helsinki kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kunnallispolitiikka Lautakunnat Sat, 10 Mar 2018 13:00:03 +0000 Pia Pakarinen http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252071-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-112018
Jan Vapaavuoren mopo keulii http://mikkokarna.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252062-jan-vapaavuoren-mopo-keulii <p>Hämmästelin eilen uutisia, joiden mukaan ilmaisia näyttelyitä esittelevä Virka-galleria lopetetaan Helsingin kaupungintalolta ja se korvataan pormestari <strong>Jan Vapaavuoren</strong> omalla showroomilla. Suomalainen kulttuuri menetti siis taas jälleen yhden sille elintärkeän näyttelytilan, koska Vapaavuoren oma henkilöbrändäys ajoi sen edelle.</p><p>Helsingin pormestari, joka on kiinnostunut kaikesta muusta paitsi kaupunkinsa johtamisesta, on toiminnallaan ylittänyt viimeisetkin sopivuuden rajat ja rakentaa nyt ympärilleen häikäilemättä henkilökulttia veronmaksajien rahoilla. Senhän toki tiedämme, että Vapaavuori tähtää presidentiksi seuraavissa presidentinvaaleissa, mutta hänen viimeaikainen toimintansa sote- ja maakuntauudistuksen hiekoittajana on syömässä pohjan tältä tavoitteelta.</p><p>Itse pohdiskelin, millaisia saavutuksia Vapaavuori aikoo showroomissaan esitellä? Erilaisia suunnitelmia ja juonia maakuntauudistuksen kaatamiseksi? Lastentarhanopettajien palkkakartellia? Vai ylpeillä saavutuksillaan oman puolueensa puoluejohdon kaatamiseksi? Siinä ovat nimittäin Vapaavuoren näytöt toiminnasta &rdquo;Helsingin hyväksi&rdquo;.<br /><br />Vapaavuori ei aja Helsingin saati isänmaan etua, vaan omaa ja yksityisten terveysyritysten etua. Vahvan julkisen sektorin varaan rakentuvat sotepalvelut, joista päätetään maakunnillesti ovat Vapaavuorelle kauhistus. Pormestari ei tunnetusti halua istua samassa pöydässä esimerkiksi juntteina pitämiensä Vihdin ja Pornaisten päättäjien kanssa, vaan hän haluaisi edelleen junailla asioita hämärissä kabineteissa yksityisissä terveysyrityksissä häärivien kokoomuksen harmaiden eminenssien kanssa. Vapaavuori kyllä tietää, mistä suunnasta sitä vaalirahaa on tulossa.<br /><br />En tiedä. Ehkä kaupunginhallitus saa seuraavaksi käsiteltäväkseen ehdotuksen auringon mukana kääntyvän kultaisen Vapaavuoren patsaan rakentamisesta Kauppatorille. Vapaavuori näyttäytyy nimittäin kokoomuksen omana Väyrysenä, joka on täysin vakuuttunut ainoastaan omasta erinomaisuudestaan.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Hämmästelin eilen uutisia, joiden mukaan ilmaisia näyttelyitä esittelevä Virka-galleria lopetetaan Helsingin kaupungintalolta ja se korvataan pormestari Jan Vapaavuoren omalla showroomilla. Suomalainen kulttuuri menetti siis taas jälleen yhden sille elintärkeän näyttelytilan, koska Vapaavuoren oma henkilöbrändäys ajoi sen edelle.

Helsingin pormestari, joka on kiinnostunut kaikesta muusta paitsi kaupunkinsa johtamisesta, on toiminnallaan ylittänyt viimeisetkin sopivuuden rajat ja rakentaa nyt ympärilleen häikäilemättä henkilökulttia veronmaksajien rahoilla. Senhän toki tiedämme, että Vapaavuori tähtää presidentiksi seuraavissa presidentinvaaleissa, mutta hänen viimeaikainen toimintansa sote- ja maakuntauudistuksen hiekoittajana on syömässä pohjan tältä tavoitteelta.

Itse pohdiskelin, millaisia saavutuksia Vapaavuori aikoo showroomissaan esitellä? Erilaisia suunnitelmia ja juonia maakuntauudistuksen kaatamiseksi? Lastentarhanopettajien palkkakartellia? Vai ylpeillä saavutuksillaan oman puolueensa puoluejohdon kaatamiseksi? Siinä ovat nimittäin Vapaavuoren näytöt toiminnasta ”Helsingin hyväksi”.

Vapaavuori ei aja Helsingin saati isänmaan etua, vaan omaa ja yksityisten terveysyritysten etua. Vahvan julkisen sektorin varaan rakentuvat sotepalvelut, joista päätetään maakunnillesti ovat Vapaavuorelle kauhistus. Pormestari ei tunnetusti halua istua samassa pöydässä esimerkiksi juntteina pitämiensä Vihdin ja Pornaisten päättäjien kanssa, vaan hän haluaisi edelleen junailla asioita hämärissä kabineteissa yksityisissä terveysyrityksissä häärivien kokoomuksen harmaiden eminenssien kanssa. Vapaavuori kyllä tietää, mistä suunnasta sitä vaalirahaa on tulossa.

En tiedä. Ehkä kaupunginhallitus saa seuraavaksi käsiteltäväkseen ehdotuksen auringon mukana kääntyvän kultaisen Vapaavuoren patsaan rakentamisesta Kauppatorille. Vapaavuori näyttäytyy nimittäin kokoomuksen omana Väyrysenä, joka on täysin vakuuttunut ainoastaan omasta erinomaisuudestaan.

]]>
6 http://mikkokarna.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252062-jan-vapaavuoren-mopo-keulii#comments Helsinki Jan Vapaavuori Sat, 10 Mar 2018 10:05:58 +0000 Mikko Kärnä http://mikkokarna.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252062-jan-vapaavuoren-mopo-keulii
Metron ongelmiin löydettävä kestäviä ratkaisuja http://villejalovaara.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251879-metron-ongelmiin-loydettava-kestavia-ratkaisuja <p>Helsingin Uutiset käsitteli artikkelissaan (HU 3-4.3) metroliikenteen ongelmia. Päivittäisenä vuosaarelaisena metronkäyttäjänä olen myös itse törmännyt niihin viime viikkoina.</p><p>Kuuluin myös aikanaan siihen kaupunkipolitikkojen joukkoon, joka epäili automatisoinnin onnistumista ja vetosi sen puolesta, että Espooseen olisi rakennettu pidemmät laiturit, jotta koko matka voitaisiin ajaa pitkillä junilla. Vanhojen junien automatisointi meni kiville ja nyt joudutaan miettimään erinäisiä poppakonsteja. Jos junissa on kovin ahdasta, yksi hätävaihtoehto voi olla penkkien vähentäminen junista. Osahan matkustaa vain lyhyen matkan. Viime kädessä kuitenkin joko Espoon asemia joudutaan jälkikäteen pidentämään tai sitten automatisointi on tuotava agendalle. Vanha sanonta minkä taakseen jättää sen edestään löytää pätee myös länsimetroon.</p><p><strong>Mielipidekirjoitus Helsingin Uutisissa 7.3.2018</strong></p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Helsingin Uutiset käsitteli artikkelissaan (HU 3-4.3) metroliikenteen ongelmia. Päivittäisenä vuosaarelaisena metronkäyttäjänä olen myös itse törmännyt niihin viime viikkoina.

Kuuluin myös aikanaan siihen kaupunkipolitikkojen joukkoon, joka epäili automatisoinnin onnistumista ja vetosi sen puolesta, että Espooseen olisi rakennettu pidemmät laiturit, jotta koko matka voitaisiin ajaa pitkillä junilla. Vanhojen junien automatisointi meni kiville ja nyt joudutaan miettimään erinäisiä poppakonsteja. Jos junissa on kovin ahdasta, yksi hätävaihtoehto voi olla penkkien vähentäminen junista. Osahan matkustaa vain lyhyen matkan. Viime kädessä kuitenkin joko Espoon asemia joudutaan jälkikäteen pidentämään tai sitten automatisointi on tuotava agendalle. Vanha sanonta minkä taakseen jättää sen edestään löytää pätee myös länsimetroon.

Mielipidekirjoitus Helsingin Uutisissa 7.3.2018

]]>
6 http://villejalovaara.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251879-metron-ongelmiin-loydettava-kestavia-ratkaisuja#comments Espoo Helsingin kaupunginvaltuusto Helsinki Länsimetro Metro Wed, 07 Mar 2018 06:58:21 +0000 Ville Jalovaara http://villejalovaara.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251879-metron-ongelmiin-loydettava-kestavia-ratkaisuja
Peruskoulujen opettajiston ei tarvitse alistua vuosityöaikamalliin http://juvehvilainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251815-peruskoulujen-opettajiston-ei-tarvitse-alistua-vuosityoaikamalliin <p>OAJ:n ja palkanmaksajapuolen kuningasideaan eli vuosityöaikamalliin liittyvät kokeilut kuohuttavat peruskoulujen opettajistoa Helsingissä. Helsinkihän on Vantaan lisäksi ainoa kaupunki, jota yritetään näihin palkanalennustalkoisiin ajaa mukaan, koska kaikki muut kaupungit ovat kokeiluista luopuneet ennen kuin niitä edes ehdittiin aloittaa. Syy on selvä; kokeilusopimus on niin huono, että kukaan täysjärkinen ei tällaiseen mukaan halua lähteä. Opettajisto on päättänyt jättää tämän mahdollisuuden käyttämättä. Luulisi tämän olevan selkeä viesti myös OAJ:lle. Jokainen ymmärtää, miksi palkanmaksaja tätä mallia haluaa edistää. On kuitenkin hyvin hämmentävää, että OAJ on mukana ajamassa peruskoulujen vuosityöaikakokeiluja näillä ehdoilla.</p><p>Kuten OAJ:n valtuustovaalien ehdokasesittelyistä pääkaupunkiseudun vaalipiirissä huomaa, suurin into kokeiluja kohtaan on rehtoreilla. Heille on ainakin Helsingissä luvattu lisäkorvaus tai vähintään tukea työhönsä kokeilun aikana. Tämän on todennut perusopetuksen aluepäällikkö Hanna Välitalo Kaskon perustamalla vuosityöaikafoorumilla, joka perustettiin, koska haluttiin antaa vastauksia opettajien kysymyksiin vuosityöaikaan liittyen. Opettajien kysymykset ovat olleet kuitenkin liian vaikeita ja ikäviä, joten tälläkin foorumilla on luotettu tuttuun keinoon eli vastaamatta jättämiseen. Käytännössä kaikki vaikeat kysymykset on sivuutettu. Tunnelma foorumilla on muutenkin sen verran kriittinen, että on ihme, ettei koko foorumia ole jo Kaskon toimesta suljettu. En viitsi linkkiä foorumille julkisesti laittaa esille, koska olen itse saanut linkin ohjeistuksella, että se on tarkoitettu kokeiluun mahdollisesti lähtevien koulujen opettajille. Sitä voi kuitenkin varmasti Kaskon puolelta kysellä.</p><p>On selvää, että peruskoulujen opettajiston palkkausta pitää kehittää. On myös selvää, että tämä vuosityöaikamalli ei ole oikea ratkaisu, jos tarkoituksena on parantaa opettajien palkkausta eikä säästää palkanmaksajan rahoja. Omasta mielestäni selkein epäkohta on tällä hetkellä se, että luokanopettajien peruspalkka on pienempi kuin aineenopettajilla. Tällaisia epäoikeudenmukaisuuksia pitäisi lähteä ratkomaan pala palalta, eikä yrittää haukata liian isoa palaa kerralla. Yksinkertaistahan tämä ei ole ja se voisi vaatia jopa sen, että yli sadantuhannen jäsenen ammattijärjestö vetäisi joskus paidan alla piilossa olevan haiuksensa esiin. Työtaistelut ovat aina ikäviä, mutta peruskoulujen opettajat ovat viimeksi olleet lakossa vuonna 1984, vuotta ennen syntymääni. Se lienee osasyy siihen, että peruskoulun opettajiston palkkaus laahaa muita korkeakoulutettuja perässä, vaikka työmme hyvin vaativaa ja tärkeää onkin.</p><p>Tilanne vuosityöaikamallin suhteen muistuttaa tällä hetkellä sitä, kun vanha lukioaikainen ystäväsi soittaa sinulle pitkän tauon jälkeen ja hehkuttaa, että hänellä on aivan mahtava tarjous sinulle. Tapaatte kahvilassa, jossa ystävälläsi on mukanaan verkostomarkkinointifirman edustaja. Kuunneltuasi hetken roskapuheita poistut järkevänä ihmisenä paikalta ja jatkat elämääsi.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> OAJ:n ja palkanmaksajapuolen kuningasideaan eli vuosityöaikamalliin liittyvät kokeilut kuohuttavat peruskoulujen opettajistoa Helsingissä. Helsinkihän on Vantaan lisäksi ainoa kaupunki, jota yritetään näihin palkanalennustalkoisiin ajaa mukaan, koska kaikki muut kaupungit ovat kokeiluista luopuneet ennen kuin niitä edes ehdittiin aloittaa. Syy on selvä; kokeilusopimus on niin huono, että kukaan täysjärkinen ei tällaiseen mukaan halua lähteä. Opettajisto on päättänyt jättää tämän mahdollisuuden käyttämättä. Luulisi tämän olevan selkeä viesti myös OAJ:lle. Jokainen ymmärtää, miksi palkanmaksaja tätä mallia haluaa edistää. On kuitenkin hyvin hämmentävää, että OAJ on mukana ajamassa peruskoulujen vuosityöaikakokeiluja näillä ehdoilla.

Kuten OAJ:n valtuustovaalien ehdokasesittelyistä pääkaupunkiseudun vaalipiirissä huomaa, suurin into kokeiluja kohtaan on rehtoreilla. Heille on ainakin Helsingissä luvattu lisäkorvaus tai vähintään tukea työhönsä kokeilun aikana. Tämän on todennut perusopetuksen aluepäällikkö Hanna Välitalo Kaskon perustamalla vuosityöaikafoorumilla, joka perustettiin, koska haluttiin antaa vastauksia opettajien kysymyksiin vuosityöaikaan liittyen. Opettajien kysymykset ovat olleet kuitenkin liian vaikeita ja ikäviä, joten tälläkin foorumilla on luotettu tuttuun keinoon eli vastaamatta jättämiseen. Käytännössä kaikki vaikeat kysymykset on sivuutettu. Tunnelma foorumilla on muutenkin sen verran kriittinen, että on ihme, ettei koko foorumia ole jo Kaskon toimesta suljettu. En viitsi linkkiä foorumille julkisesti laittaa esille, koska olen itse saanut linkin ohjeistuksella, että se on tarkoitettu kokeiluun mahdollisesti lähtevien koulujen opettajille. Sitä voi kuitenkin varmasti Kaskon puolelta kysellä.

On selvää, että peruskoulujen opettajiston palkkausta pitää kehittää. On myös selvää, että tämä vuosityöaikamalli ei ole oikea ratkaisu, jos tarkoituksena on parantaa opettajien palkkausta eikä säästää palkanmaksajan rahoja. Omasta mielestäni selkein epäkohta on tällä hetkellä se, että luokanopettajien peruspalkka on pienempi kuin aineenopettajilla. Tällaisia epäoikeudenmukaisuuksia pitäisi lähteä ratkomaan pala palalta, eikä yrittää haukata liian isoa palaa kerralla. Yksinkertaistahan tämä ei ole ja se voisi vaatia jopa sen, että yli sadantuhannen jäsenen ammattijärjestö vetäisi joskus paidan alla piilossa olevan haiuksensa esiin. Työtaistelut ovat aina ikäviä, mutta peruskoulujen opettajat ovat viimeksi olleet lakossa vuonna 1984, vuotta ennen syntymääni. Se lienee osasyy siihen, että peruskoulun opettajiston palkkaus laahaa muita korkeakoulutettuja perässä, vaikka työmme hyvin vaativaa ja tärkeää onkin.

Tilanne vuosityöaikamallin suhteen muistuttaa tällä hetkellä sitä, kun vanha lukioaikainen ystäväsi soittaa sinulle pitkän tauon jälkeen ja hehkuttaa, että hänellä on aivan mahtava tarjous sinulle. Tapaatte kahvilassa, jossa ystävälläsi on mukanaan verkostomarkkinointifirman edustaja. Kuunneltuasi hetken roskapuheita poistut järkevänä ihmisenä paikalta ja jatkat elämääsi.

]]>
4 http://juvehvilainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251815-peruskoulujen-opettajiston-ei-tarvitse-alistua-vuosityoaikamalliin#comments Helsinki Kokeilut Peruskoulu Säästökeino Vuosityöaika Mon, 05 Mar 2018 15:05:52 +0000 Juho Vehviläinen http://juvehvilainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251815-peruskoulujen-opettajiston-ei-tarvitse-alistua-vuosityoaikamalliin
Helsingin kuntapolitiikan viikko 10/2018 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251651-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-102018 <p>Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa lausuntonsa varhaiskasvatuslakia koskevasta ehdotuksesta. Koivusaareen kaavailtava Ikea-tavaratalo ja hotelli pohdittavana kaupunkiympäristölautakunnassa.</p><p><strong>Maanantai 5.3.&nbsp; </strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-03-05_Khs_9_El"><u>Kaupunginhallitus</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/jaostot/konsernijaosto/paatosasiakirjat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-03-05_Koja_3_El"><u>Konsernijaosto</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Tiistai 6.3.&nbsp; </strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kasvatus-ja-koulutus-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Kasko_2018-03-06_Kklku_3_El"><u>Kasvatus- ja koulutuslautakunta</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Kymp_2018-03-06_Kylk_6_El"><u>Kaupunkiympäristölautakunta</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kulttuuri-ja-vapaa-aika-nuorisojaosto-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=KUVA_2018-03-06_Nuja_3_El"><u>Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/tav/fi/paatoksenteko/paatosasiakirjat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-03-06_Talk_3_El"><u>Tarkastuslautakunta</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/pela/fi/paatoksenteko/lautakunnan-paatosasiakirjat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Kymp_2018-03-06_Pelku_3_El"><u>Pelastuslautakunta</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Torstai 8.3.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparistolautakunnan-rakennusten-ja-yleisten-alueiden-jaosto-poytakirjat"><u>Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kaupunginhallituksen </strong>esityslistalla on Hakaniemen kauppahallin peruskorjauksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen 19&nbsp;040&nbsp;000 euroon. Kauppahallin perustukset on perusteltua vahvistaa nyt peruskorjauksen yhteydessä. Toteutussuunnitteluvaiheessa tehdyissä lisätutkimuksissa todettiin, että on riski, etteivät alkuperäiset puupaalut kestä seuraavaan peruskorjaukseen saakka. Itseäni huolestuttaa tässä erityisesti se, jos lisäkustannukset siirtyvät halliyrittäjien vuokriin. Jos haluamme turvata hallikaupan Helsingissä, vuokrien pitää olla kohtuullista normaalitasoa.</p><p>Malmin <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2018/Keha_2018-03-05_Khs_9_El/822FC2E2-393D-C07B-B206-61DC9C700002/Liite.pdf"><u>Latokartanontiellä</u></a> muutetaan asemakaavaa. Muutos mahdollistaa Malmin asemanseudun maankäytön tiiviistämisen uudella keskustamaisella asuin-, palvelu- ja liikerakentamisella. Samalla kohennetaan nykyisen Latokartanontien kaupunkikuvaa ja joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä. Vanhat arvorakennukset sekä historialliset kyläpaikat suojellaan ja niiden hyödyntämisen edellytyksiä parannetaan. uusia asukkaita tulee noin 600.</p><p>Lisäksi käsiteltävänä lukuisia toivomusponsia, joista ehkä keskustatunnelivarauksen aiheuttamien kustannusten selvittäminen kiinnostaa mediaa eniten. Kaupunkistrategiassa on todettu, että isolta osin tienkäyttömaksuin rahoitettavaa maanalaista kokoojakatua selvitetään.&nbsp;&nbsp;</p><p><strong>Konsernijaosto</strong>n esityslistalla on Palmian ajankohtaiskatsaus ja tytäryhtiöiden malliyhtiöjärjestysten hyväksymistä ja muita niihin liittyviä asioita.</p><p><strong>Kasvatus- ja koulutuslautakunta </strong>pitää iltakoulua varhaiskasvatusasioista, joten varsinaisen kokouksen esityslista on kevyempi. Lautakunta antaa lausunnon uutta varhaiskasvatuslakia koskevasta esityksestä. Se ei herättäne suurta polemiikkia. Lisäksi hyväksytään tarveselvitys päiväkoti Ellan ja leikkipuisto Pohjois-Haagan korvaavasta uudisrakennuksesta.</p><p><strong>Kaupunkiympäristölautakunnassa </strong>käsitellään Bunkkeri-asiaa, joka viimeksi jäi pöydälle. Ajatuksena on, että kaupunki tekee Bunkkerin kehittäjäksi, suunnittelijaksi ja rakentajaksi esitettävän toteuttajan eli SRV:n kanssa kokonaisvastuullisen toteutussopimuksen yksityisistä asuintiloista ja kaupungin käyttöön tulevista uimahalli- ja liikuntatiloista muodostuvan kokonaisuuden toteuttamisesta. Uimahalli- ja liikuntatilat toteutetaan kaupungille vuokratiloina, joista tehdään 25 vuoden pituinen vuokrasopimus. Myös insinööritoimisto Bertel Ekengren Oy on tehnyt oman tarjouksensa.</p><p>Viime kokouksessa jäi pöydälle myös vanhan <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2018/Kymp_2018-02-27_Kylk_5_El/543F5BD5-8D05-C022-85B4-619E17F00000/Liite.pdf"><u>linja-autoaseman</u></a> alueen varaaminen Kampista elokuvakeskuksen suunnittelua varten. Tämän mielenkiintoisen hankkeen tavoitteena on luoda entistä monipuolisempia ja laadukkaampia elokuvakokemuksia kaikille kaupunkilaisille keskustassa sijaitsevan monisaliteatterin ja siihen liittyvien ravintola- ja kahvilapalvelujen avulla aktiivisena osana tulevaa Lasipalatsin aukiota monipuolistaen sen kulttuuri- ja tapahtumatoimintaa.</p><p>Orapihlajatien ja Paatsamatien alueella <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2018/Kymp_2018-03-06_Kylk_6_El/6E18085C-EEAF-C7C8-8480-61747B600003/Liite.pdf"><u>Etelä-Haagassa</u></a> muutetaan asemakaavaa niin, että saadaan uusia asuntoja 600 ihmiselle.</p><p>Lautakunta esittää myös alueen varaamista Lauttasaaren kupeessa olevasta <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2018/Kymp_2018-03-06_Kylk_6_El/5676E6BE-EDBE-CF2B-857D-61D0DDA00000/Liite.pdf"><u>Koivusaaresta</u></a> Ikea-hankkeen suunnittelua varten. <a href="https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005587825.html"><u>Hesari</u></a> aiheesta jo kirjoittikin. Tavoitteena on toteuttaa suunnitteluvarausalueelle kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen, arkkitehtuuriltaan ja palvelukonseptiltaan uudenlainen IKEA-tavaratalo, johon tulisi myös muita liike- ja palvelutiloja sekä Ikean omia ja muita toimitiloja sekä &ndash; yllätyksellisesti &ndash; hotelli. Paikkahan onkin upea hotellille. Mielenkiintoinen hanke siis!</p><p>Lisäksi useita puistosuunnitelmia ja valtuutettujen aloitteita.</p><p>Ja muistattehan nämä tapahtumat:</p><ul><li><p>Tulevana viikonloppuna 2.-4.3. mm. Floors Festival kauppakeskus Kampissa ja Helsingin Kädentaitomessut Wanhassa Satamassa</p></li><li><p>Kerro ideasi merellisen Helsingin kehittämiseksi 15.3. mennessä <a href="https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/kerro-ideasi-merellisen-helsingin-kehittamiseksi"><u>täällä</u></a>.</p></li><li><p>Digimiitit 14.3., 18.4. ja 8.3. klo 15-17 EduLabissa, Töysänkatu 2 D. Tervetuloa kysymään ja keskustelemaan digitalisaatiosta varhaiskasvatuksessa, peruskouluissa ja toisella asteella!</p></li><li><p>Työpaja: Puistolan, Heikinlaakson ja Tapulikaupungin palvelutilat 13.3. klo 18-20 Maatullin ala-asteella, Kimnaasipolku 5</p></li><li><p>Helsingin työväenopistolla on hienoja yleissivistystä kohottavia ja maksuttomia luentoja maaliskuussa. Tarkemmat tiedot <a href="https://www.sttinfo.fi/tiedote/helsingin-tyovaenopiston-luennot-ja-tapahtumat-531732018?publisherId=60577833&amp;releaseId=66458359">täältä</a>.</p></li></ul><p>Hyvää viikonloppua!</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa lausuntonsa varhaiskasvatuslakia koskevasta ehdotuksesta. Koivusaareen kaavailtava Ikea-tavaratalo ja hotelli pohdittavana kaupunkiympäristölautakunnassa.

Maanantai 5.3. 

Kaupunginhallitus

Konsernijaosto

 

Tiistai 6.3. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

Tarkastuslautakunta

Pelastuslautakunta

 

Torstai 8.3.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

 

Kaupunginhallituksen esityslistalla on Hakaniemen kauppahallin peruskorjauksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen 19 040 000 euroon. Kauppahallin perustukset on perusteltua vahvistaa nyt peruskorjauksen yhteydessä. Toteutussuunnitteluvaiheessa tehdyissä lisätutkimuksissa todettiin, että on riski, etteivät alkuperäiset puupaalut kestä seuraavaan peruskorjaukseen saakka. Itseäni huolestuttaa tässä erityisesti se, jos lisäkustannukset siirtyvät halliyrittäjien vuokriin. Jos haluamme turvata hallikaupan Helsingissä, vuokrien pitää olla kohtuullista normaalitasoa.

Malmin Latokartanontiellä muutetaan asemakaavaa. Muutos mahdollistaa Malmin asemanseudun maankäytön tiiviistämisen uudella keskustamaisella asuin-, palvelu- ja liikerakentamisella. Samalla kohennetaan nykyisen Latokartanontien kaupunkikuvaa ja joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä. Vanhat arvorakennukset sekä historialliset kyläpaikat suojellaan ja niiden hyödyntämisen edellytyksiä parannetaan. uusia asukkaita tulee noin 600.

Lisäksi käsiteltävänä lukuisia toivomusponsia, joista ehkä keskustatunnelivarauksen aiheuttamien kustannusten selvittäminen kiinnostaa mediaa eniten. Kaupunkistrategiassa on todettu, että isolta osin tienkäyttömaksuin rahoitettavaa maanalaista kokoojakatua selvitetään.  

Konsernijaoston esityslistalla on Palmian ajankohtaiskatsaus ja tytäryhtiöiden malliyhtiöjärjestysten hyväksymistä ja muita niihin liittyviä asioita.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää iltakoulua varhaiskasvatusasioista, joten varsinaisen kokouksen esityslista on kevyempi. Lautakunta antaa lausunnon uutta varhaiskasvatuslakia koskevasta esityksestä. Se ei herättäne suurta polemiikkia. Lisäksi hyväksytään tarveselvitys päiväkoti Ellan ja leikkipuisto Pohjois-Haagan korvaavasta uudisrakennuksesta.

Kaupunkiympäristölautakunnassa käsitellään Bunkkeri-asiaa, joka viimeksi jäi pöydälle. Ajatuksena on, että kaupunki tekee Bunkkerin kehittäjäksi, suunnittelijaksi ja rakentajaksi esitettävän toteuttajan eli SRV:n kanssa kokonaisvastuullisen toteutussopimuksen yksityisistä asuintiloista ja kaupungin käyttöön tulevista uimahalli- ja liikuntatiloista muodostuvan kokonaisuuden toteuttamisesta. Uimahalli- ja liikuntatilat toteutetaan kaupungille vuokratiloina, joista tehdään 25 vuoden pituinen vuokrasopimus. Myös insinööritoimisto Bertel Ekengren Oy on tehnyt oman tarjouksensa.

Viime kokouksessa jäi pöydälle myös vanhan linja-autoaseman alueen varaaminen Kampista elokuvakeskuksen suunnittelua varten. Tämän mielenkiintoisen hankkeen tavoitteena on luoda entistä monipuolisempia ja laadukkaampia elokuvakokemuksia kaikille kaupunkilaisille keskustassa sijaitsevan monisaliteatterin ja siihen liittyvien ravintola- ja kahvilapalvelujen avulla aktiivisena osana tulevaa Lasipalatsin aukiota monipuolistaen sen kulttuuri- ja tapahtumatoimintaa.

Orapihlajatien ja Paatsamatien alueella Etelä-Haagassa muutetaan asemakaavaa niin, että saadaan uusia asuntoja 600 ihmiselle.

Lautakunta esittää myös alueen varaamista Lauttasaaren kupeessa olevasta Koivusaaresta Ikea-hankkeen suunnittelua varten. Hesari aiheesta jo kirjoittikin. Tavoitteena on toteuttaa suunnitteluvarausalueelle kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen, arkkitehtuuriltaan ja palvelukonseptiltaan uudenlainen IKEA-tavaratalo, johon tulisi myös muita liike- ja palvelutiloja sekä Ikean omia ja muita toimitiloja sekä – yllätyksellisesti – hotelli. Paikkahan onkin upea hotellille. Mielenkiintoinen hanke siis!

Lisäksi useita puistosuunnitelmia ja valtuutettujen aloitteita.

Ja muistattehan nämä tapahtumat:

  • Tulevana viikonloppuna 2.-4.3. mm. Floors Festival kauppakeskus Kampissa ja Helsingin Kädentaitomessut Wanhassa Satamassa

  • Kerro ideasi merellisen Helsingin kehittämiseksi 15.3. mennessä täällä.

  • Digimiitit 14.3., 18.4. ja 8.3. klo 15-17 EduLabissa, Töysänkatu 2 D. Tervetuloa kysymään ja keskustelemaan digitalisaatiosta varhaiskasvatuksessa, peruskouluissa ja toisella asteella!

  • Työpaja: Puistolan, Heikinlaakson ja Tapulikaupungin palvelutilat 13.3. klo 18-20 Maatullin ala-asteella, Kimnaasipolku 5

  • Helsingin työväenopistolla on hienoja yleissivistystä kohottavia ja maksuttomia luentoja maaliskuussa. Tarkemmat tiedot täältä.

Hyvää viikonloppua!

 

 

]]>
0 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251651-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-102018#comments Helsinki kaupunginhallitus Kaupunki Kunnallispolitiikka Lautakunnat Fri, 02 Mar 2018 09:52:34 +0000 Pia Pakarinen http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251651-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-102018