Isänmaa ja maailma Isänmaata ja maailmaa käsitteleviä kirjoituksia.

Kaikki blogit puheenaiheesta Strategia

Iteroinneista innovaatioihin

”Ovatko ne muuttujat nyt oikein valuoituja?” ”Pitäsi olla. Pääasia, etteivät ole vatuloituja. Ainoastaan aikamuuttujan arvon jatkuva pienentyminen aiheuttaa tarvetta muutoksiin.” ”Entäpä kokonaisdifferentiaali? Eikö sen suunta ole liian jyrkästi laskeva?” ”Voi olla? Täytyy tarkistaa vielä, mutta korkoakorolle-efektin pitäisi ruveta kuitenkin jo näkymään näillä aika-arvoilla. Tämä yksi perhanan differentiaaliyhtälö vaikuttaa liian hankalalle.

Dynaamiset kyvykkyydet selittävät Suomen talousongelmat

Strategia- ja johtamiskirjallisuudessa puhutaan dynaamisista kyvykkyyksistä, jotka ovat yrityksen kestävän kilpailukyvyn pohjalla. Dynaamiset kyvykkyydet mahdollistavat selviytymisen silloinkin, kun toimintaympäristö muuttuu. Strateginen kyvykkyys on kilpailukykyä sen hetkisessä tilanteessa, kun taas dynaamisten kyvykkyydet mahdollistavat strategisten kyvykkyyksien muuttamisen.

Suomen surkea t&k-visio

Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2015–2020 esittää vision,  jota ei millään kriteereillä voi kutsua visioksi:  

Visio 2020:  

Parempi Suomi kansalaisille ja yrityksille, hyvinvoinnille ja työlle. 

Civilization valtiojohtoisuusteoriana

Laitoin Civilizationissa verot minimiin ja annoin vapaiden markkinoiden hallita.

Turpiin tuli.

Aina kun julkisessa keskustelussa mainitaan "keskusjohtoisuus" tai "valtiojohtoinen kehitys", joku nostaa esiin Neuvostoliiton ja perään yksiselitteisesti todetaan, että kokeilu oli epäonnistunut.

Miksi me emme voisi oppia jotakin siitä epäonnistuneesta kokeiluista? Jos meillä kuitenkin on suuri julkinen sektori, emmekö voisi kehittää kunnollista talousteoriaa myös sen sektorin tehokkaasta johtamisesta?

23 kuukautta murskaavat Sipilän tuloshaaveet

Paineet Suomen taloudellisen tilan korjaamiseksi ja yhteiskuntaamme halvaannuttavien käytäntöjen muuttamiseksi on kasattu tulevan hallituksen harteille. Osaavalle ja aikaansaavalle hallitukselle on tilaus: puoluekannasta riippumatta on yksituumaisesti tunnustettu, että isoja kysymyksiä on ratkaistavana ja päätöksiä on saatava aikaan nopeasti.

Kokoomus ja Keskusta ainoastaan esittäneet vaihtoehtonsa

Suurista puolueista ainoastaan Kokoomus ja Keskusta ovat esittäneet oman vaihtoehtonsa seuraavan hallituksen strategiseksi hallitusohjelmaksi.

Kokoomuksen ja Keskustan ohjelmat poikkeavat toisistaan niin sisällöltään kuin strategisuuden tasoltaan. Strateginen hallitusohjelmahan ei tarkoita sitä, että sen tulisi olla sisällöltään lyhyt vaan että siinä on tehty valintoja.

Tekesin strategia hukassa jälleen

 Minä en löytänyt tästä kuvasta strategian häivääkään. Olisiko joku muu onnekkaampi? Toisekseen, voiko julkisorganisaatioilla edes olla strategioita? Paitsi konsulttien mielestä... Sama toistuu vuosi vuodelta: 

Tekes ei vieläkään osaa tehdä strategiaansa

31.12.2013  Lauri Gröhn

Toimituksen poiminnat

Sivut

Julkaise syötteitä