Isänmaa ja maailma Isänmaata ja maailmaa käsitteleviä kirjoituksia.

Persunuorten sukupuolikampanjan ongelmat

Perussuomalaiset nuoret julkaisi tiedotteen, jossa ilmoitti aloittavansa jonkun sukupuolikampanjan. Tiedote on kauttaaltaan täyttä tuubaa, joten pakko nyt perata se.

"Perussuomalaiset Nuoret haluaa kehottaa suomalaisia sukupuolivallankumoukseen – vastoin feminismin pyrkimyksiä kyseenalaistaa sukupuolet. Itsensä kieltämisen sijaan jokainen voi olla ylpeästi sitä, mitä on."

Eli jokainen saa olla ylpeästi sitä mitä on, kunhan selvästi esiintyy joko poikana tai tyttönä, ja toimii tässä roolissa muiden odotusten mukaan? No, kyllähän "vallankumouksen" voi tietysti tehdä huonompaankin suuntaan.

"Sukupuolineutraalin yhteiskunnan idea lähtee siitä valheesta, että sukupuolten välillä ei olisi eroja ja että tyttöjen ja poikien pitäisi olla kiinnostuneita samoista asioista."

Kukaan ei ole tällaista missään väittänyt. Kukaan ei tällaista kannata. Sukupuolineutraalin yhteiskunnan idea lähtee siitä tavoitteesta, että jokaisen pitäisi saada olla ylpeästi sitä mitä on - vaikka oma identiteetti olisikin ristiriidassa persunuorten sukupuolikäsitysten kanssa.

"Jostain syystä kuitenkin selviä suuntautumiseroja löytyy. Näitä eroja yritetään poistaa väkisin esimerkiksi työelämässä ja politiikassa asettamalla kiintiöitä, jotta tilanne saataisiin 'tasapainoon'."

Työelämässä ei ole tietääkseni Suomessa mitään sukupuolikiintiöitä tällä hetkellä. Ainoa kiintiö, jota suomalaisessa keskustelussa on esitetty, koskee pörssiyhtiöiden hallituksia. Koulutuksessa aiemmin olleet kiintiöt on nimenomaisesti poistettu. Eli missä se tarve "vallankumoukselle" on?

Politiikassa on kiintiö, jonka mukaan viranomaisten asettamissa luottamuselimissä kummallakin sukupuolella tulee olla vähintään 40 % jäsenistä. Tämä sääntö ei kuitenkaan ole ehdoton. Sitä ei tarvitse noudattaa, jos kyse on kapeasta asiantuntija-alasta, jolla sattuu olemaan lähinnä tiettyyn sukupuoleen kuuluvia. Eli sikäli kuin PS-nuorten näkemys sukupuolten erilaisista kiinnostuksenkohteista pitää paikkansa, tämä on jo otettu huomioon.

Kiintiöthän eivät edusta ajattelua, että "sukupuolten välillä ei olisi eroja". Jos ajateltaisiin näin, silloinhan ei mitään kiintiöitä haluttaisi, kun kerran miehet ja naiset olisivat samanlaisia. Politiikassa kiintiö on nimenomaan siksi, että katsotaan naisten ja miesten edustavan jossain määrin eri näkökulmia ja olevan toisistaan poikkeavia eturyhmiä. Siksi siis olisi tärkeää, että eri sukupuolten näkökulmat ovat edustettuna.

"Yhteiskunta ei kuitenkaan ole tasapainossa silloin, kun ulospäin näyttää siltä, että naisia ja miehiä kiinnostaa yhtä paljon tehdä samoja asioita, vaan silloin, kun he voivat tehdä, mitä haluavat."

Ilmeisesti persunuoret ovat feministejä, koska tätähän feminismi juuri ajaa.

"Kannatamme kaikenlaisten kiintiöiden heittämistä historian romukoppaan."

Okei, eli teillä on tasan yksi poliittinen tavoite: poistaa viranomaisten asettamien toimielinten 60/40-kiintiö. Miksi tähän tarvitsee "sukupuolivallankumouksen"?

"Sukupuolten erot tulevat esille myös kouluissa. Tutkimusten mukaan pojat eivät menesty, motivoidu ja opi lukemaan yhtä hyvin nykyisen kaltaisessa peruskoulussa kuin tytöt."

Argh, argh, argh. Okei, purosolisee, purosolisee.

Se, että poikien ja tyttöjen välillä ryhminä on keskimääräisiä eroja, ei osoita, että jokainen poika olisi koulumenestyksen kannalta olennaisella tavalla erilainen kuin jokainen tyttö.

Poikien (ryhmänä) tyttöjä (ryhmänä) huonompi koulumenestys on toki todellinen ongelma. Sitä ei kuitenkaan ole mitään järkeä ajatella niin, että jokin parannuskeino koskisi jokaista poikaa tai jokaista tyttöä. Vaikka tyttöjen ja poikien välillä ryhminä on eroja, erot kummankin ryhmän sisällä ovat kuitenkin suuremmat kuin niiden välillä. Eli jos tyttöjen keskiarvo on 8 ja poikien 7,5, sekä tytöissä että pojissa on kuitenkin aika paljon niitä, jotka saavat 10, ja niitä, jotka saavat 5.

Toisin sanoen, ryhmässä "tytöt" esiintyy kaikkia samoja luonteenpiirteitä kuin ryhmässä "pojat". Joitakin näistä luonteenpiirteistä esiintyy toisessa ryhmässä enemmän kuin toisessa. Ei ole kuitenkaan olemassa sellaisia luonteenpiirteitä, joita olisi vain pojilla tai vain tytöillä.

Jos siis persunuoret haluavat tehdä koulun paremmaksi "keskimääräisille pojille", he samalla tekevät koulun paremmaksi myös "hieman keskiarvosta poikkeaville tytöille". Eli oletetaan, että persunuoret keksivät jonkin käytännön muutoksen koulussa, joka auttaa 55 % pojista. Todennäköisesti se auttaa myös 45 % tytöistä, tai jotakin tähän suuntaan. Kyse ei siis olisi varsinaisesta "poikien" jutusta, vaan jutusta, josta hyötyvät sekä pojat että tytöt, mutta hieman suurempi osuus pojista kuin tytöistä.

Tämän vuoksi ei ole mitään järkeä niputtaa poikien koulumenestystä pelkäksi poika-tyttö-jaottelua koskevaksi kysymykseksi. Pitäisi tarkemmin päästä katsomaan esimerkiksi mitkä luonteenpiirteet edistävät koulumenestystä ja mitkä eivät. Poikien huonompi koulumenestys ei taatusti johdu siitä, että koulu olisi jokaiselle tytölle sopivampi kuin jokaiselle pojalle, vaan siitä, että koulu on sopimaton niille, joilla on tiettyjä luonteenpiirteitä, ja nämä nämä luonteenpiirteet esiintyvät poikien keskuudessa enemmän kuin tyttöjen.

Se on sitten toinen asia, missä määrin nämä luonteenpiirteiden erot johtuvat biologiasta ja missä määrin kulttuurisista seikoista. Luultavasti molempien yhteisvaikutuksesta.

Sekin kannattaa siis huomioida, että vaikka pojilla ja tytöillä ryhminä olisikin tiettyjä biologisperäisiä henkisiä eroja, kulttuuriset seikat voivat kuitenkin lisätä niiden merkitystä. Voi olla, että kulttuurisesti kasvatamme tyttöjä ja poikia erilaisemmiksi, kuin mitä biologiset erot sinänsä edellyttäisivät. Persunuoret tuntuvat kiistävän kokonaan tämän mahdollisuuden.

Tyttöjen ja poikien erojen korostaminen ei paranna poikien koulumenestystä. Tietyn poikien keskuudessa useammin kuin tyttöjen keskuudessa esiintyvän luonteenpiirteen parempi huomioiminen voi parantaa niiden koulumenestystä, joilla on tämä luonteenpiirre. Kukaan feministi tai sukupuolineutraalin kasvatuksen kannattaja ei kiistä tätä ajatusta. Siitä, johtuvatko luonteenpiirteet ja niiden erot enemmän biologiasta vai kulttuurista, voi olla perusteltuja näkemyseroja.

Valitettavasti täytyy sanoa, että poikien koulumenestystä koskevaan keskusteluun on tämä virheellinen, liian ylimalkainen sukupuolittaminen pesiytynyt paljon laajemminkin kuin vain persunuoriin. Edellä oleva siis sopii muistutukseksi muillekin.

Tiedotteen lopussa tulee se kaikkein vastenmielisin osuus eli aivan päivänselvä transsukupuolisten olemassaolon vastustaminen:

"Saamme isältä joko Y- tai X-kromosomin sekä äidiltä X-kromosomin. Näitä XY- tai XX-rakennuspalikoitaan ei kukaan ihminen voi kieltää eikä muuttaa, vaikka leikkauttaisi ulkoista olemustaan plastiikkakirurgian avulla millaiseksi tahansa, toteaa biotekniikkaa opiskeleva varapuheenjohtaja Tiina Palovuori."

Palovuori ilmeisesti luulee, että sukupuolikromosomit määrittävät ihmisen aivotoiminnan ja identiteetin. Näinhän ei toki ole. Kysymys onkin, pitääkö meidän alistua kromosomiemme orjiksi, vai voimmeko haistattaa geeneillemme pitkät ja mennä aivotoimintamme luoman ihmisyytemme ja oman identiteettimme mukaan. Jos meillä on perinnöllinen sairaus, eikö ole oikein, että voimme leikellä itsemme terveeksi? Jos aivomme kokevat olevansa eri sukupuolta kuin miltä kehomme näyttää ja tuntuu, eikö ole oikein, että voimme myös silloin muokata kehoamme niin, että tervehdymme? Jos persunuoret todella olisivat sitä mieltä, että jokainen saa tehdä kuten haluaa, he tukisivat tätä ajatusta. Mutta ilmeisesti persunuorten ratkaisu olisi ennemminkin leikellä transsukupuolisten aivot "terveeksi", jotta ne ymmärtäisivät alistua kromosomien tahtoon.

Persunuorten informaatiosota

Persunuorten "sukupuolikampanja" on eräänlaista informaatiosodankäyntiä. Siinä maalataan viholliskuva, jollaista ei todellisuudessa ole olemassa, ja hyökätään sitä vastaan. Siinä puetaan todellinen ongelma, poikien keskimäärin tyttöjä huonompi koulumenestys, aivan virheellisin perustein tyttö-poika-vastakkainasetteluksi.

Oireellista on, että PS-nuoret ei esitä mitään konkreettisia muutoksia esimerkiksi koulujen käytäntöihin. Viime aikoina ainakin joillain paikkakunnilla on oltu siirtymässä sukupuolten yhteiseen liikuntaopetukseen. Haluaako PS-nuoret lopettaa tämän kehityksen? Asiaa ei tiedotteessa mainita. Mutta jos he kerran haluavat lopettaa sukupuolikiintiöt, niin kaiketi he haluavat myös lopettaa tyttöjen ja poikien erilliset liikuntatuntikiintiöt?

Tärkeintä PS-nuorten sukupuolikampanjassa ei olekaan vaikuttaa mihinkään konkreettiseen poliittiseen kysymykseen, vaan vedota ihmisten identiteettiin: tunnetko enemmän kuuluvasi "sukupuolineutraalisuuden kannattajiin, joiden mielestä tyttöjen ja poikien pitäisi olla kiinnostuneita samoista asioista" (jollaisia ei todellisuudessa ole olemassa), vai perussuomalaisiin, jotka hylkäävät moisen hömpötyksen.

Tällainen identiteettipolitikointi vain lietsoo vastakkainasettelua. Koko kampanjan tarkoitus onkin vain lisätä vihaa oletettuja punavihersuvakkeja kohtaan vahvistamalla valheellisin perustein ajatusta, että "perusarvot ovat uhattuna". Luodaan siis pelkoa, koska pelko lisää persujen kannatusta. Tässä ovat perussuomalaisten todelliset kasvot.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

28Suosittele

28 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (53 kommenttia)

Käyttäjän RaunoVaris kuva
Rauno Varis

Hyvin harjattu Ahto! Eiköhän persSnuorien sukupuoliongelmat ole nyt hoidettu.

Laitetaan vielä loru saatteeksi persSunpoikasille.

"Hei hyppää meidän muottiin tai muuten muuta Ruottiin. Me ollaan yhtenäinen vaalikarja, täällä vallitsee PersSharia (lausutaan PersSharja), sillä erillaiset harjataan, homous teistä hoonataan, näin yhdessä me hitlereitä kloonataan, hei hyppää meidän muottiin.."

Käyttäjän TenkaIssakainen kuva
Tenka Issakainen

Etenkin näiltä "Sukupuoli = kromosomit" -tyypeiltä tekisi mieli kysyä, miten raskasta heillä onkaan elää maailmassa, jossa sukupuolella toisaalta on hirmu paljon väliä, ja jossa toisaalta sukupuolen merkittävin kriteeri ei näy mitenkään päällepäin.

Miten voi kiinnostua seurustelumielessä kenestäkään, jolla ei ole antaa todistusta kromosomitestistä?

Miten voi tietää, että juuri pojat menestyvät heikommin koulussa?

Mistä tietää, mitä sukupuolta itse on, jos kromosomit ovat vielä testaamatta?

Käyttäjän RaunoVaris kuva
Rauno Varis

Kyllä se tieto on siellä koodattuna. Luonto hoitaa loput. "Luonto tikanpojan puuhun ajaa".

Käyttäjän TenkaIssakainen kuva
Tenka Issakainen
Hannu Korpilampi

Koen itseni naiseksi. Tarkoittaako tämä että saan vapautuksen armeijasta ja voin mennä uimahallissa naisten suihkutiloihin?

Käyttäjän DanielMalinen kuva
Daniel Malinen

Mielestäni et ennen kuin sinulla on lääkärin lausunto että olet transihminen ja että kirjoihin sinut on korjattu miehestä naiseksi. Tosin joskus kuulee vaadittavan että sukupuolen tulisiolla ilmoitusluotoinen asia ilman minkään laista tutkimusta mutta silloin vastaan tulee esittämäsi kaltainen ongelma.

Käyttäjän TenkaIssakainen kuva
Tenka Issakainen

Asevelvollisuus menee henkilötunnuksen mukaan. Uimahallissa taas ihmiset menevät mieluiten sille puolelle jossa saavat rauhassa uida ja peseytyä; jos se puoli tuntuu väärältä, voit varmaankin sopia uimahallin kanssa esim. oman pukkarin käyttämisestä.

Hannu Korpilampi Vastaus kommenttiin #50

Oma pukukoppi? Onpa törkeätä! Älä sorra minua vanhoillis-patriarkaalisella asenteellasi!

Minähän olen sukupuoli-identiteetiltäni nainen, aivan kuten muutkin naiset, vaikka penis tuolla jalkojen välissä heiluukin. Fyysisillä ominaisuuksilla ja sukupuolella ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa. Vaadin täyttä oikeutta olla naisten suihkutilassa muiden kaltaisteni naisten kanssa ja jos se häiritsee muita naisia, se on heidän oman henkilökohtaisen ahdasmielisyydensä syytä!

Käyttäjän TenkaIssakainen kuva
Tenka Issakainen Vastaus kommenttiin #51

Varmaankaan ei tule ongelmaa siitä, että olet samassa suihkutilassa muiden kaltaistesi naisten kanssa. :)

Hannu Korpilampi Vastaus kommenttiin #52

Se on se sisin joka on tärkein, ei ulkomuoto. Olen sisältäni samanlainen kuin kuka tahansa nainen.

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla Vastaus kommenttiin #53

Sinulla lienee psykiatrinen lausunto tästä transsukupuolisuudestasi, muussa tapauksessa sinun on päästävä muiden asiakkaiden ja uimahallin henkilökunnan kanssa yksimielisyyteen käyttämästäsi pukuhuoneesta.

Se on tämän yhteiskuntamme haittapuolia, pitää olla tekemisissä muiden ihmisten kanssa eikä vaan tehdä mitä itse huvittaa.

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen Vastaus kommenttiin #54

Tuohon puoleen olen saanut välillisesti tutustua koska minulla on naapuri joka joutuu säätämään jatkuvasti pukuhuoneista. Joutuu hakemaan papereita ja viemään niitä uimahalleihin ja tanssiopettajille.

Käyttäjän mark01toivonen kuva
Markku Toivonen

Persunuorten ulostulo on jatkoepisodi sosiosadismille.

Perussuomalaiset ovat menettäneet pelin avioliittoasiassa, joten on näköjään aika keskittää voimat sukupuolivähemmistöjä vastaan. Tiina Palovuoren kommentti, kuten Apajalahtikin toteaa, on asiaton ja kieltää transsukupuolisuuden. Asenteet taitavat olla niin syvälle juurtuneita, että näiden Palovuorten palauttaminen koulun penkille ei varmaankaan auta.

Transihmisille on siis tiedossa jatkossakin vaikeita aikoja, koska kasvava persusukupolvi ei tule pitämään heidän korjattua sukupuoltaan oikeana sukupuolena. Fiksuja ihmisiä, vertaistukitoimintaa ja Setaa tarvitaan jatkossakin ja toimintaa on syytä kohdentaa.

Käyttäjän TuomoKokko kuva
Tuomo Kokko

Tuon luettuani tunnen vakaumuksellisen perussuomalaisuuteni jotenkin... viipaloiduksi. Mutta hei: jos kaikki klassikkoheterot äänestävät persuja, on koossa enemmistö, ja muutahan poliittinen puolue ei tarvitsekaan! Siksi nuorisojärjestömme julkaisi tuon suoraviivaisen kannanoton.

Käyttäjän Minnamaarialax kuva
Minna-Maaria Lax

Persunuoret saavat valtionapua. Kun heidän kampanjansa on syrjintään yllyttävä, olisiko apu otettava lähempään tarkasteluun?

Käyttäjän MiikaKautto kuva
Miika Kautto

Ei onnistu, sitä on kokeiltu aiemmin.

Jarno Kääriäinen

Tää "biologian asiantuntija" Tiina Palovuori ei edes näköjään tiedä XXY-kromosomin omaavista. Kumpias ne on sitten tarkalleen? Onko se Y tärkeämpi, onhan mies tietenkin ylempänä varmaan?

Käyttäjän DanielMalinen kuva
Daniel Malinen

Kuului ihan peruskoulun terveystiedon opetukseen että ylimääräinen X-kromosomi (XXy) aiheuttaa miehille lisääntymiskyvyttömyyttä sekä häiritsee kivestenkehittymistä niin että ne voivat jäädä normaalia pienemiksi tai laskeutua vain osittain. Klinefelterin oireyhtymään kuuluu kuitenkin että useimmat kasvavat yli 180 sentti pitkiksi ja ovat aseksuaaleja. Vastaanvanlainen on Jakobin oireyhtymä jossa miehellä on ylimääräknen y-kromoosomi (Xyy).

Käyttäjän DanielMalinen kuva
Daniel Malinen

Sukupuoli neutsraaliutta voidaan edistää kahdella tavalla kuten positiivisesti olla välittämättä sukupuoltenvälisistä eroista ja tasoittamalla sukupuolien välistä eroa tai sitten negatiivisesti häivyttämällä ja kieltämällä kaikki mikä voidaan jakaa sukupuolen mukaan (kuten naisten ja miesten urheilu sarjat tai pukuhuoneet). LUUEN eli OLTAN että PurSu nuoret pelkäävät jälkimmäistä ns "kieltolakia".

Käyttäjän jennitamminen kuva
Jenni Tamminen

Tähän juttuun on koottu kampanjasta käytyä keskustelua Puheenvuorossa ja muualla: http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/174622-tytot-ja-po...

t. Jenni / US

Käyttäjän MiikaKautto kuva
Miika Kautto

On Perussuomalaisten nuorten kampanjasta mitä tahansa mieltä, on myönettävä että markkinoinin kannalta se on täydellinen. Moni mutkaisiin aisoihin annetaan hyvin yksinkertainen vastaus. PS-nuoret onnistuvat puhumaan kampanjalla omille kannattajilleen, tämä ei tähtää suurten ihmisjoukkojen käännyttämiseen. Kuitenkin tämä aiheuttaa keskustelun polarisointumisen ja ne maltilliset jotka haluavat osallistua keskusteluun eivät saa ääntään kuuluviin. Pisteet menevät tästä valitettavasti PS nuorille.

Käyttäjän hannutkeranen kuva
Hannu Keränen

Kaikkein härskeintä tässä on se, että hankkeen isä on itseään biseksuaalina pitävä Sebastian Tynkkynen. Koskahan alkaa homojen vastainen kampanja. Loogisuudestahan Tynkkystä ei voi syyttää. Joskus hän esitti vastustavan mielipiteen homojen oikeuteen saada ja kasvattaa lapsia. Henkilö, joka kuuluu seksuaalivähemmistöön ja haluaa syrjiä mm. transsukupuolisia, on sanalla sanoen täysmäntti.

Käyttäjän ahtoapajalahti kuva
Ahto Apajalahti

Emmeköhän voi ottaa Tynkkysen sanat ihan tosissaan, eli hän _on_ biseksuaali.

Ehkä hän on myös opportunisti. Nämä voivat joutua ristiriitaan.

Käyttäjän PeliSuomi kuva
Pertti Lindeman

Minä ensin luulin, että tämän kampanjan takana oli pakolaisnuoret, jotka eivät suvaitse naisia edes auton rattiin, mutta tästä olikin tehty kotimainen ongelma? Valitettavasti tämä kanpanja tukee yhden, meille vieraan, uskonnon harjoittajien näkemyksiä ja tavoitteita. Tässä mielessä persunuoret vaikuttavat hyvinkin suvaitsevaisilta maahanmuuttajia kohtaan.

Käyttäjän ahtoapajalahti kuva
Ahto Apajalahti

Kristillisdemokraateistahan juuri ilmoitettiin, että muslimimaahanmuuttajat voisivat äänestää heitä.

Käyttäjän amgs kuva

Kiitos Ahto, tästä! Kannatti lukea ja kannattaa jakaa.

Käyttäjän SusannaKoivula kuva
Susanna Koivula

Kampanjan kanssa samaa mieltä siitä, että sukupuolia on kaksi,
sukupuolielinten häiriö (lääketieteellinen termi, ei minun keksintöäni),
ei ole kolmas sukupuoli.

Sukupuoli on kaksi, kas kummaa!

Käyttäjän Minnamaarialax kuva
Minna-Maaria Lax

Ihanko tosi? Että Susanna Koivula on tehnyt tällaisen havainnon! No ei ole elämä mennyt hukkaan - kuplassa on hyvä elää, eikö totta?

Käyttäjän valpperi kuva
petteri ritala

Onko ihmisillä oikeasti niin huono itsetunto ja huono olla, kun tällainen tyhjänpäiväinen persunuorten ulostulo saa ihmiset vollottamaan ja kritisoimaan.

Onkohan yksi syy kuitenkin se, että kyseessä on persut :) Niin ja sitten mennään loukkaamaan sateenkaarihmisiä ja ihmisen oikeutta olla miltä tuntuu, HYI TEITÄ PERSUT! ;)

Käyttäjän ahtoapajalahti kuva
Ahto Apajalahti

Itse kysyisin persunuorilta, onko heillä oikeasti niin huono itsetunto ja huono olla, että maltillinen tasa-arvokehitys saa heidät vollottamaan ja vaatimaan "sukupuolivallankumousta".

Mitä sitten omiin motiiveihini tulee, niin en jaa näkemystäsi siitä, että persunuorten ulostulot olisivat tyhjännpäiväisiä. Uskon, että niillä on vaikutuksia. Ei toki niin paljon, että jaksaisi henkilökohtaisesti puuttua asiaan joka ikinen kerta, mutta välillä täytyy.

Käyttäjän valpperi kuva
petteri ritala

Kaikkien poliittisten nuorisojärjestöjen ulostulot on kauttaaltaan pelkkää soopaa ja niillä on tarkoitus vaan saada isoa meteliaä, Kokoomusnuoret ovat tehneet tätä myös.

No Demarinuoret ovat sitten kilttejä, ne ei uskalla tehdä mitään mielenkiintoista. :)

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen

Kumpi teksti lukee sinun lippiksessäsi "huono itsetunto" vai "huono olla" Petteri Ritala?

Käyttäjän valpperi kuva
petteri ritala

Siinä lukee, että kuinka ihmiset jaksaa jauhaa paskaa ja pahastua kaikesta selvästi provosoivasta.

No hiukan pitkä teksti, mut onneks on iso pää :)

Käyttäjän Granu kuva
Arto Granlund

Poliittisten nuorisojärjestöjen kannaottoja on syytä seurata, sillä he ovat huomispäivän päättäjiä.

Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen

Persunuoret ovat oikealla asialla!

Arto Jaaskelainen

Hyvä Persunuoret !

Eivät ole Vihreät onnistuneet vielä koko maan aivopesussa sukupuolettomaksi vaikka hallitsevat mediaa omanmielisen toimittajakunnan kautta ja tunkevat kätevästi propagandaansa opetusmateriaalien joukkoonkin.

Tuossa alkumaistiaiset tästä teemasta:

http://artojaaskelainen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/...

Toivoisi että muutkin puoluet hieman heräisivät miettimään asioita itsenäisesti eikä median perässä juosten ja mölyä säikkyen. Mölytköön vihermedia rauhassa omaa "valistustaan" kansalle.

Käyttäjän ahtoapajalahti kuva
Ahto Apajalahti

Eivät ole vihreät minua aivopesseet. Ja mitähän maakuntien kepulehteä mahtaa vihreämieliset toimittajat hallita? Entä kaikkien eduskuntapuolueiden yhdessä valvomaa Yleä? Tai oikeastiko hallitsevat Erkkojen ja Herlinien Hesaria? Ei ole mainittuja sukuja ennen vihreydestä syytetty.

Kai se on joillekin vain niin vaikea uskoa, näin nyt homoavioliittoasiassa esimerkiksi, että enemmistö kansasta on ihan rehellisesti eri mieltä ja oikeasti kannattaa tasa-arvoa.

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla

"Tuossa alkumaistiaiset tästä teemasta:"

Mistä lähtien on ollut asiallista käytöstä mainostaa omaa blogiaan toisen blogissa?

Timo Lehtonen

Kannattaa syventyä asiaan lukemalla seuraavat jutut:
1. Sukupuoli-sanaa käytetään väärin http://timolehtonen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/2078...
2. Aito avioliitto ry:n kirjelmä Opetushallitukselle: "Sukupuoli-sanan merkitystä ei voi muuttaa ajatukselliseksi"
http://aitoavioliitto.fi/tiedotteita/aito-avioliit...
http://aitoavioliitto.fi/wp-content/uploads/Opetus...

Käyttäjän hautakangas kuva
Ville Hautakangas

Aitoaivolaatikko kaivautui esiin, halleluja.

Ajatteletko sinäkin koko ajan muiden ihmisten genitaaleja, ja mietit mitä niillä tehdään?

Ravisteliko äiti pahasti kun olit vauva?

..

Te muut: tässä on nyt se kohderyhmä, jolle persunuorten kampanja oli suunnattu.

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla

Kummassakaan noista ei ole mitään todellista sanottavaa tämän blogin sisältöön.

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Miehillä on enemmän lihasvoimaa, koska testosteroni.

Jos tehdään psykologisia testejä siten, että tuloksia analysoiva psykologi ei saa tietää sukupuolta, ei mistään testistä voida yksilötasolla sitä päätellä.

Miesten ja naisten ominaisuuksissa on ryhmätasolla eroja, ts. Gaussin huippu on eri kohdassa, mutta kyse on aste-eroista.

Ja minä olen umpihetero, valitettavasti :-)

Timo Lehtonen

Intersukupuolinen - sukupuolen kehityksen häiriö.
Termiä "intersex" pidetään nykyisin halventavana ja ahdistavana, koska se leimaa lapsen synnynnäisen sairautensa perusteella, on epätarkka ilmaus ja lisäksi sekoitetaan helposti transseksuaalisuuteen. Sen tilalle onkin vakiintumassa kansainvälisesti hyväksytty nimitys disorder of sex development, (DSD) eli sukupuolen kehityksen häiriö.
http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo99299.pdf

ICD 10 tautiluokitus
Q56 - Epäselvä sukupuoli ja valekaksineuvoisuus
Q56.0 - Muualla luokittamaton kaksineuvoisuus
Q56.1 - Muualla luokittamaton miespuolinen valekaksineuvoisuus
Q56.2 - Muualla luokittamaton naispuolinen valekaksineuvoisuus
Q56.3 - Määrittämätön valekaksineuvoisuus
Q56.4 - Määrittämätön epäselvä sukupuoli
http://icd-codes.info/fi/XVII/Q50-Q56/Q56/
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/80324...
Indeterminate sex and pseudohermaphroditism Q56 http://www.icd10data.com/ICD10CM/Codes/Q00-Q99/Q50...

"sukupuolen kehityksen häiriö"
https://www.google.fi/search?q=%22sukupuolen+kehit...

disorder of sex development
https://www.google.fi/search?q=disorder+of+sex+dev...

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla

Osaat käyttää copy-pastea. Osaatko selittää, miten mikään tuosta liittyy keskustelun aiheeseen muuten kuin vahvistamalla, että kaksi sukupuolta ei riitä määrittelemään kaikkia?

Käyttäjän ahtoapajalahti kuva
Ahto Apajalahti

Poistin tästä tyhmän kommentin. Samalla meni kaksi vastausta.

Timo Lehtonen

Ihmisiä on lisääntymistä (lapsen saamista) ajatellen lähtökohtaisesti ominaisuuksiltaan kahdenlaisia: hedelmöittäviä (mies) ja hedelmöityviä (nainen).

Lähtökohtaisesti poikalapsi kasvaa ominaisuuksiltaan lisääntymistä ajatellen hedelmöittäväksi (mies) ja tyttölapsi kasvaa ominaisuuksiltaan lisääntymistä ajatellen hedelmöityväksi (nainen).
Myös lisääntymiskyvytön aikuinen henkilö on joko mies tai nainen.
Jos aikuinen henkilö on lisääntymiskyvytön, niin jossain hänen lisääntymistä koskevassa ominaisuudessa on jokin vika.

Ihmiset jaetaan lisääntymiseen liittyvien ominaisuuksien perusteella kahteen eri ryhmään: miehiin ja naisiin. Tuon kahden eri ryhmään jakamisen luokittelun perusteena käytetään käsitettä ”sukupuoli”.

Sukupuoli-käsitteen vapaamuotoinen määritelmä: Ihmisen sukupuolella tarkoitetaan lisääntymiseen liittyvää ihmisten erilaisuutta kuvaavaa käsitettä, joka perustuu kehosta todennettavissa oleviin lisääntymiseen liittyviin ominaisuuksiin ja jonka avulla ihmiset jaetaan miessukupuolta ja naissukupuolta oleviksi henkilöiksi. Miessukupuolta olevaa henkilöä kutsutaan mieheksi tai pojaksi. Naissukupuolta olevaa henkilöä kutsutaan naiseksi tai tytöksi.

Kielitoimiston sanakirjassa (kielitoimistonsanakirja.fi) sukupuoli-sanan merkitys on kuvattu seuraavasti: ”eliön ominaisuus, joka määräytyy sen mukaan, onko kyseinen yksilö lisääntymissoluiltaan hedelmöittävä (koiras, mies) vai hedelmöityvä (naaras, nainen); miehistä t. naisista ryhmänä.”

Suomen kielessä sana (Kielitoimiston sanakirja)
1 ”mies” tarkoittaa täysikasvuista miessukupuolta olevaa ihmistä ja sanalla ”nainen” tarkoitetaan täysikasvuista naissukupuolta olevaa ihmistä;
2 ”poika” tarkoittaa miespuolista henkilöä syntymästä murrosikään, poikalapsi ja sanalla ”tyttö” tarkoitetaan naispuolista henkilöä syntymästä murrosikään, tyttölapsi;

Sanan ”sukupuoli” merkitystä ei ole määritelty lainsäädännössä, mutta on ilmeistä, että sanalla tarkoitetaan säädöksissä nimenomaan ihmisen sellaista lisääntymiseen liittyvää ominaisuutta, jonka perusteella ihmisiä on olemassa kahta eri sukupuolta (mies ja nainen).

Lainsäätäjä tunnustaa, että on olemassa erikseen miehiä ja naisia: monissa säädöksissä esiintyy sana mies (https://goo.gl/I0nelW) ja nainen (https://goo.gl/oi7JLt).

Sukupuoli-käsitettä ei ole määritelty tasa-arvolaissa, eikä muussakaan säädöksessä, vaikka tuo käsite esiintyy lainsäädännössä useassa eri yhteydessä. Katso https://goo.gl/LgS9qh.

Koska sukupuoli-käsitettä ei ole määritelty lainsäädännössä, niin sille täytyy olla olemassa riittävän yksiselitteinen ja yleiskäyttöinen määritelmä.

Jos käsitteellä ”sukupuoli” tarkoitettaisiin jotain muuta asiaa kuin sellaista, josta seuraa, että ihmisen sukupuolia on kaksi (miessukupuoli ja naissukupuoli), niin silloin ei olisi selvää mitä eri säädöksissä esiintyvällä sukupuoli-sanalla todellisuudessa tarkoitetaan.

Sana sukupuoli muodostuu kahdesta eri sanasta: suku ja puoli.
Sanan ”suku” voidaan ajatella viittaavan lisääntymiseen ja sanan ”puoli” voidaan ajatella viittavan siihen, että mies ja nainen ovat kumpikin puolet kahdesta ihmisestä. Ihmisen luonnolliseen lisääntymisen tarvitaan kaksi ihmistä, mies ja nainen.

Henkilön tosiasiallinen sukupuoli on se, mikä se on hänen syntyessään, ei sitä kukaan voi itse muuksi muuttaa, vaikka sitä kuinka haluaisi.
Henkilöllä on oikeus kertoa kokemuksensa omasta sukupuolestaan (sukupuoli-identiteetti), mutta kukaan ei voi itse määrittää sukupuoltaan muuksi kuin mitä siitä on merkitty väestötietojärjestelmään.

Sukupuoli-käsitteessä ei ole kyse henkilön omasta sukupuoltaan koskevasta kokemuksesta, eikä henkilön harjoittamasta sukupuolen ilmaisusta.

Ihmisen oma kokemus sukupuolestaan ei muuta hänen tosiasiallista synnynnäistä sukupuoltaan toiseksi.

Henkilön sukupuoli-identiteetti tai sukupuolen ilmaisu eivät kumpikaan määritä millään tavalla sitä, mikä on henkilön tosiasiallinen sukupuoli (mies tai nainen).

Hyvin pieni vähemmistö ihmisistä on intersukupuolisia (sukupuolen kehityksen häiriö http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo99299.pdf).
Intersukupuoliset henkilöt eivät ole syntyessään fyysisiltä sukupuolta määrittäviltä ominaisuuksiltaan yksiselitteisesti naisia/tyttöjä eikä miehiä/poikia. Myös intersukupuolisille lapsille määritetään syntymän yhteydessä tutkimusten jälkeen sukupuoli (mies tai nainen).

Vaikka on olemassa intersukupuolisia ihmisiä, se ei tarkoita, että sukupuolia olisi enemmän kuin kaksi.

Jos käsitteen ”sukupuoli” merkityksen kuvaukseen sisällytetään sellaista asiaa, jolla ei ole mitään tekemistä lisääntymistä koskevien ihmisen ominaisuuksien kanssa, niin silloin ei ole kyse käsitteestä ”sukupuoli”.

Jos jollain käsitteellä halutaan tarkoitettavan tosiasiallisen sukupuolen lisäksi esimerkiksi sukupuolirooleja, naiseuden ja mieheyden sosiaalisia merkityksiä tai yksilön sukupuoli-identiteettiä, niin silloin on kyseessä jokin aivan muu asia kuin käsite ”sukupuoli”.

Käsitteet ”sukupuoli” ja ”sukupuoli-identiteetti” tarkoittavat eri asioita. ”Sukupuoli-identiteetti” ei ole osa käsitettä ”sukupuoli”.

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen

Spämmääminen kuten tässä on agressiivista kommunikaatiota. (Tämä sama pitkä kommnetti on myös Tiina Palovuoren blogissa)

Timo Lehtonen

Sini Lappalainen, kerro kaikille mihin perustuen jokin tarkoittamasi kommentti on mielestäsi "spämmi" ja mihin perustuen tarkoittamasi kommentti on mielestäsi agressiivista kommunikaatiota?

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen Vastaus kommenttiin #45

Johan se kaikki sanottiin edellisessä kommentissani joka siis viittasi sinun spämmiisi.

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla

"Vaikka on olemassa intersukupuolisia ihmisiä, se ei tarkoita, että sukupuolia olisi enemmän kuin kaksi"

Tarkoittaa. Nimenomaan sitä se tarkoittaa.

Minna Hänninen

"tunnetko enemmän kuuluvasi "sukupuolineutraalisuuden kannattajiin, joiden mielestä tyttöjen ja poikien pitäisi olla kiinnostuneita samoista asioista" (jollaisia ei todellisuudessa ole olemassa), vai perussuomalaisiin, jotka hylkäävät moisen hömpötyksen."

Ja vastaus on: Ei kumpaankaan :) Tämä juuri on hämmentänyt viime päivinä, sillä miten voi kannattaa omaa luontaista ominaisuuttaan. Tai no, persunuoret näköjään voivat, pistämällä lippiksen päähänsä, mutta se tuntuu hassulta :) Vaikka olenkin sukupuolineutraali, eli en samaistu kumpaankaan sukupuoleen/sukupuolirooleihin, niin miksi minun pitäisi sitä kannattaa? Se on ominaisuus, joka on ollut minussa aina, mutta en pidä sitä parempana tai huonompana kuin muidenkaan ominaisuuksia. Toki vaikutan valinnoillani siihen, millainen yhteiskunta on, mutta onko se sitten kannattamista.

Toimituksen poiminnat

Sivut